Exclusive sa mga Indian User: Mag-deposit at Mag-trade sa KuCoin para sa mga Exciting na Reward!

Exclusive sa mga Indian User: Mag-deposit at Mag-trade sa KuCoin para sa mga Exciting na Reward!

04/19/2024, 20:03:12

Mula ngayon, ang mga bagong Indian user na nag-register sa KuCoin ay mag-e-enjoy sa hanggang 11,200 USDT sa mga reward sa registration.

  1. Mag-sign up para makatanggap ng 200 USDT na mga coupon at voucher;
  2. Kumpletuhin ang mission para sa mga bagong registered na user at makakuha ng hanggang 500 USDT sa mga reward;
  3. Mag-deposit ng 100 USDT at makilahok sa pag-trade sa KuCoin para makatanggap ng 100 USDT Futures Trial Fund! Para sa mas malalaking deposit na 100,000 USDT, makakatanggap ka ng 8,000 USDT Futures Trial Fund!
  4. Mae-enjoy ng mga newcomer ang kahanga-hangang APR na 1000%. Higit pa rito, ang mga high-volume na trader ay puwedeng makakuha ng mga karagdagang reward na hanggang 2,500 USDT Futures Trial Fund.

Para sa specific na rules ng event, pumunta sa Reward Hub para i-check at pumunta sa Reward Hub para mag-participate sa event!