Available sa BurningDrop ang Playbux (PBUX)

Available sa BurningDrop ang Playbux (PBUX)

04/17/2024, 10:03:11

Dear KuCoin User,

Magiging available sa BurningDrop ang Playbux (PBUX) mula 17:00:00 sa Abril 17, 2024 (UTC+8). Io-open ang KCS pool sa subscription period para maka-subscribe ang lahat ng user. Bukod pa rito, sa Burning Acceleration Period, maaaring piliin ng mga nag-subscribe nang user na mag-burn ng KCS para mag-mine ng higit pang PBUX airdrop.

Mga Paraan sa Participation: Web / App (mag-click dito para i-check ang Tutorial)

Timeline:

  1. Subscription Period: 17:00:00 sa Abril 17, 2024 hanggang 02:00:00 sa Abril 18, 2024 (UTC+8)
  2. Burning Acceleration Period: 04:00:00 sa Abril 18, 2024 hanggang 10:00:00 sa Abril 18, 2024 (UTC+8)
  3. Staking Period: 10:00:00 on Abril 18, 2024 hanggang 09:59:59 sa Mayo 8, 2024 (UTC+8)

Mga Detalye ng Produkto:

Staking ProductKCS-FOR-PBUX-20D
Distribution Coefficient ng PBUX1
Hard Cap ng Buong Platform1,760,000 KCS
Hard Cap ng Single User350 KCS

Distribution ng Rewards:

  1. Total PBUX Allocation: 1,333,333
  2. Distribution ng Rewards: Idi-distribute ang 25% ng PBUX rewards bago magsimula ang PBUX trading sa KuCoin Spot Market. Pagkatapos ng 3 buwang cliff, ang remaining na 75% ay idi-distribute sa 25% batches bawat buwan.

Calculation Method:

1) Initial Allocation F ng User = Individual staking amount ng Produkto * certain na Distribution Coefficient * price ng staked assets sa USDT sa simula ng Subscription Period

hal. Nag-stake si Alice ng 50 KCS sa KCS-FOR-PBUX-20D section. I-assume na $8 ang price ng KCS sa simula ng subscription period. Kaya, ang Initial Allocation ni Alice ay:

50 * 1 * 8 = 400

2) Accelerating Coefficient sa pamamagitan ng pag-burn ng KCS, namely V = 0.18452 * arctan (3,000 * ε - 2.08) + 0.207166085, kung saan ε = Amount ng KCS na na-burn ng user / F

3) Final Allocation ng Single User pagkatapos mag-burn ng KCS = F’

4) F’ = (V+1) F

User Final Rewards ng PBUX = (F’ / Overall Final Allocation) * Total AirDrop ng PBUX

Ano ang Playbux?

Ang Playbux ay ang pinakamalaking entertainment platform sa BNB Chain na in-invest ng Binance Labs at Visa at marami pang ibang nangungunang Web3 fund. Nag-aalok ang Playbux ng iba't ibang service gaya ng mga movie, gaming, trading, at marami pang ibang entertainment option sa iisang lugar. Nakamit na nito ang no.1 status para sa karamihan ng UAW bawat araw, mga on-chain transaction bawat araw, at ang pinakamataas na volume ng NFT trading sa lahat ng marketplace.

Website: https://www.playbux.co

Twitter: https://twitter.com/playbuxco

Mga Note:

1. Habang tumataas ang number ng na-burn na KCS, maaaring unti-unting bumaba ang mga reward ng bawat pag-burn ng KCS. Puwedeng i-enter ng mga user ang number ng na-burn na KCS sa page ng pag-burn para i-test ang available na acceleration computing power. Pakiusap, mag-burn nang makatwiran.

2. Ila-lock sa loob ng 20 araw ang subscribed KCS tokens.

3. Dapat na naka-register at KYC verified ang mga user sa KuCoin para maka-participate sa BurningDrop activity na ito.

4. Kino-confirm ng user na boluntaryo ang pag-participate sa activity na ito, at hindi ipinilit, pinakialaman, o inimpluwensyahan ng KuCoin Group ang desisyon ng user sa anumang paraan.

5. Hindi nauugnay sa Apple Inc. ang activity na ito.

Babala sa Risk: Ang cryptocurrency investment ay high risk. Isinasagawa ito 24/7 nang walang pag-close. Pakibigyang-pansin ang mga investment risk bago makilahok. May istriktong proseso ng pag-review ang KuCoin para sa mga online project pero hindi ito aako ng anumang compensation o iba pang responsibilidad para sa mga gawi sa investment. Pakiusap, maging aware sa mga kaugnay na risk at maging maingat kapag nag-i-invest.

Salamat sa iyong suporta at pag-unawa!

Ang KuCoin Team


Hanapin ang Susunod na Crypto Gem sa KuCoin!

Mag-sign up sa KuCoin ngayon! >>>

I-download ang KuCoin App >>>

I-follow kami sa X (Twitter) >>>

Samahan kami sa Telegram >>>

Sumali sa KuCoin Global Communities >>>