Ia-adjust ng KuCoin ang Tick Size para sa Ilang Partikular na Spot Trading Pair

Ia-adjust ng KuCoin ang Tick Size para sa Ilang Partikular na Spot Trading Pair

07/05/2024, 12:03:05

Dear KuCoin User,

Para ma-increase ang market liquidity at ma-improve ang trading experience, ia-adjust ng KuCoin ang Tick Size (ibig sabihin, ang minimum change sa unit price) ng mga sumusunod na Spot trading pair simula sa ganap na 16:00 sa Hulyo 11, 2024 (UTC+8.

Narito ang mga detalye:

Trading PairPrice Tick Size Dati (decimal places)Price Tick Size Ngayon (decimal places)Quantity Tick Size Dati (decimal places)Quantity Tick Size Ngayon (decimal places)
XDB-USDT6700

Hindi ika-cancel ang mga existing order dahil sa adjustment, at dapat tandaan ng mga user ang sumusunod:

  1. Magbabago rin ang tick size sa pamamagitan ng API at maaaring gumamit ang mga user ng API ng GET /api/v2/symbols exchange info para sa latest na tick size.
  2. Idi-display ang mga open order at historic order na may mga adjusted na tick size, rounding down para sa mga buy order at rounding up para sa mga sell order.
  3. Pagkatapos ng adjustment, ang mga existing order, kasama ang mga na-place ng mga user ng API, ay ifi-fill pa rin ayon sa mga original na tick size. (Halimbawa, kung in-adjust ang tick size mula 0.0001 at ginawang 0.01, ang isang order na original na na-place sa price na 130.2442 ay idi-display bilang 130.24 pero ifi-fill pa rin sa 130.2442.)
  4. Hindi na magagamit ng lahat ng user (mga non-API user at user ng API) ang mas lumang tick size pagkatapos ng adjustment.

Paki-adjust ang iyong trading strategy ayon sa pagbabago para maiwasan ang hindi necessary na impact sa pag-trade mo. Humihingi kami ng paumanhin para sa anumang abala na maaaring idulot nito.

Nagpapasalamat,

Ang KuCoin Team


Hanapin ang Susunod na Crypto Gem sa KuCoin!

I-download ang KuCoin App >>>

I-follow kami sa X (Twitter) >>>

Samahan kami sa Telegram >>>

Sumali sa KuCoin Global Communities >>>