KuCoin GemVote Phase 1, I-vote ang Iyong Paboritong Project Ngayon!

KuCoin GemVote Phase 1, I-vote ang Iyong Paboritong Project Ngayon!

03/22/2024, 22:03:10

Ilo-launch ng KuCoin ang unang phase ng GemVote event. Excited kaming i-invite ang lahat ng user na sumali sa aming event, hanapin ang susunod na crypto gem kasama ang KuCoin!

Alamin pa ang tungkol sa KuCoin GemVote dito, at i-check ang landing page ng GemVote: https://www.kucoin.com/gemvote

⏰Event Period: Mula 18:00 sa Marso 21, 2024 hanggang 18:00 sa Abril 11, 2024 (UTC+8)


Para i-celebrate ang pag-launch ng event na GemVote Phase 1, mag-i-airdrop ang KuCoin ng 5 GemVote Tickets para sa bawat user na naka-complete ng trading sa KuCoin Spot, Margin, Trading Bot, at ETF sa nakalipas na 30 araw! Mag-click dito para i-check ang mga ticket mo ngayon!

Sa event period, puwedeng i-nominate at i-vote ng mga user ang kanilang paboritong project. Mag-e-earn ng mga GemVote ticket ang mga user sa pamamagitan ng pagkumpleto ng mga sumusunod na task:

1. Pag-hold ng KCS: Ika-calculate ng KuCoin ang KCS holding amount sa iyong Funding Account, Trading Account, Margin Account, Futures Account, at Bot Account. Puwedeng i-claim ng mga eligible na holder ang mga weekly na GemVote ticket sa page ng GemVote. (Note: Puwedeng i-claim ng bawat eligible na user ang kanyang mga na-accumulate na GemVote ticket minsan sa isang week)

Mag-refer sa mga sumusunod na guideline:

TaskKCS Holding AmountWeekly GemVote Ticket(s)
Mag-hold ng KCS>5, ≤2001
>200, ≤1,0005
>1,00020

2. Tapusin ang mga Task sa KuCoin Rewards Hub: Puwedeng mag-earn ang mga user ng mga GemVote ticket sa pamamagitan ng pag-finish sa mga trading at/o deposit task sa KuCoin Rewards Hub. (Note: puwedeng tapusin ang mga task sa Rewards Hub minsan sa isang week)

Mag-refer sa mga sumusunod na guideline:

TaskTrading Volume
(sa USDT value)
Weekly GemVote Ticket(s)
Lv 1: Mag-trade1,0001
Lv 2: Mag-trade5,0005
Lv 3: Mag-trade30,00030
Lv 1: Mag-deposit4001
Lv 2: Mag-deposit2,0005
Lv 3: Mag-deposit12,00030

3. Mag-invite ng mga Bagong User: Parehong makakakuha ng mga GemVote ticket ang inviter at invitee.

Mga Reward sa Inviter: I-share ang link ng event at mag-invite ng mga bagong user na mag-register. Kapag successful nang nakumpleto ng bagong user ang KYC verification, makakatanggap ang inviter ng 10 GemVote Tickets. Bukod dito, kung ang in-invite na bagong user ay nag-initial deposit o nag-execute ng kanilang unang trade sa KuCoin, makakatanggap ang inviter ng karagdagang 20 GemVote Tickets para sa bawat action.

Mga Reward sa Invitee: Makakatanggap ng 10 GemVote Tickets ang mga bagong user na nag-register sa pamamagitan ng invitation link at nag-complete ng kanilang KYC verification. Pagkatapos mag-deposit o mag-trade sa unang pagkakataon sa KuCoin, makakatanggap ang bagong user ng karagdagang 20 GemVote Tickets para sa bawat action.

Role ng UserAction ng UserGemVote Tickets
InviterMag-invite ng bagong user, at nakumpleto ng bagong user ang KYC verification10
Nakumpleto ng invitee ang unang deposit20
Nakumpleto ng invitee ang unang trade20
InviteeNag-register at nakumpleto ang KYC10
Nakumpleto ang unang deposit20
Nakumpleto ang unang trade20

Mga Note:

1. Pagkatapos i-submit ang mga detalye ng project, sasailalim ang mga ito sa proseso ng initial review ng KuCoin, na maaaring tumagal nang 1-2 working days;

2. Kung hindi ka nag-nominate o hindi nanalo ang mga vinote mong project pagkatapos ng voting period, ibabalik ang lahat ng na-accumulate mong GemVote Ticket;

3. Matapos successful na makumpleto/ma-claim ang iyong mga GemVote Ticket, automatic na idi-distribute sa iyo ang mga ticket sa loob ng 5 minuto;

4. Ang mga sub-account ay hindi supported na mag-participate sa GemVote activity;

5. Ang lahat ng project ay hindi dapat kasangkot sa mga ilegal na business o activity operation;

6. Nakalaan sa KuCoin ang karapatan sa anumang oras sa sarili at ganap nitong discretion na tukuyin at/o amyendahan o baguhin ang Terms ng Activity na ito nang walang paunang notice, kabilang ang, pero hindi limitado sa pag-cancel, pag-extend, pag-terminate, o pag-suspend sa Activity na ito, terms at criteria nito sa eligibility, selection at number ng mga winner, at timing ng anumang pagkilos na gagawin, at mapapasailalim sa mga amyendang ito ang lahat ng user;

7. Kapag nagkaroon ng anumang pagkakaiba sa pagitan ng na-translate na version at ng original na English version, mananaig ang English version.

Nagpapasalamat,

Ang KuCoin Team


Hanapin ang Susunod na Crypto Gem sa KuCoin!

Mag-sign up sa KuCoin ngayon! >>>

I-download ang KuCoin App >>>

I-follow kami sa X (Twitter) >>>

Samahan kami sa Telegram >>>

Sumali sa KuCoin Global Communities >>>