Magka-edge sa StarkNet (STRK) sa KuCoin Pre-Market: Mag-trade Bago ang Lahat

Magka-edge sa StarkNet (STRK) sa KuCoin Pre-Market: Mag-trade Bago ang Lahat

02/19/2024, 22:03:05

Dear Valued KuCoin User,

Excited kaming magdagdag ng isa pang groundbreaking na project sa KuCoin Pre-Market trading platform.

Ipinapakilala ang Starknet sa KuCoin Pre-Market

Ang Starknet ay isang Validity-Rollup (aka ZK-Rollup) Layer 2 network na nag-o-operate sa itaas ng Ethereum, na nagbibigay-daan sa mga dApp na malawakang mag-scale nang hindi nakokompromiso ang security.

Markahan ang Iyong Calendar: Schedule ng Pre-Market Trading para sa STRK

Start Time: Mag-uumpisa ang trading nang 16:00 UTC+8 sa Pebrero 15, 2024.

Schedule ng Delivery: Ia-announce ang higit pang detalye sa lalong madaling panahon.

Hinihikayat ka naming tutukan ang mga update sa schedule ng delivery, dahil ang pagsunod sa timeline ay napakahalaga para sa isang seamless na trading experience. Pakitandaan na ang hindi pagsunod sa schedule ng delivery ay maaaring magdulot ng pagkawala ng iyong collateral.

Mga Kapaki-pakinabang na Link

Ang inclusion ng STRK tokens sa aming Pre-Market platform ay nagre-represent ng significant na step forward, na nagpo-provide sa users namin ng chance na makakuha ng Starknet tokens bago maging available para sa spot trading ang mga ito. Nagbibigay-daan ang exclusive access na ito sa aming users na maka-secure ng STRK tokens nang maaga sa market at ma-lock in ang kanilang purchase prices nang early, na nagma-mark ng innovative na advancement sa trading offerings namin.

Salamat sa iyong patuloy na pagtitiwala sa KuCoin bilang preferred mong trading platform. Nasasabik kaming i-anticipate ang participation mo sa unique na trading opportunity na ito.

Nagpapasalamat,

Ang KuCoin Team