$20 Million Airdrops para sa 3 Million Users, Paparating na Ngayon!

$20 Million Airdrops para sa 3 Million Users, Paparating na Ngayon!

04/15/2024, 02:03:04

Dear Users,

Gaya ng nakasaad sa letter ng CEO, isa pang round ng $20 million gratitude airdrop plan para sa mga loyal na user ang ilo-launch ngayon. Na-credit na ang 1st round ng airdrop. Sa loob ng 5 araw, magkakaroon ng 10 rounds ng airdrops na nagkakahalaga ng $20 Million na iki-credit sa 3 million users.

Narito ang mga detalye:

Amount: $20 million na equivalent sa BTC

User Group: mga user na ang net deposit amount mula Marso 26, 22:00 hanggang Marso 28, 00:00 (UTC+8) ay >= 0

*Net deposit = deposit - withdrawal

Rules sa Distribution:

3 million users ang pipiliin sa pamamagitan ng lucky draw, at ang bawat user ay random na ii-airdrop ng 0.1-2、2-5、5、10、20、25、50、100、150、200、300、500、1000、2000 USDT.

:

1. Ang airdrop ay ii-issue sa form ng token vouchers, na puwedeng i-exchange nang 1:1 para sa BTC tokens sa loob ng 7 days;

2. Mag-log in sa KuCoin App at i-claim ito sa ilalim ng "Mga Coupon Ko".

At saka,

Sama-sama nating protektahan ang KuCoin at crypto!

Ang KuCoin Team

Notice:

(1) Sasailalim ang airdrop sa mga naaangkop na batas at regulation ng (mga) rehiyon kung saan matatagpuan ang mga user, at hindi idi-distribute sa mga user sa (mga) naka-restrict rehiyon.

(2) Alinsunod sa financial promotions regime ng UK, ang ibinigay na material provided ay para sa mga pangkalahatang informational purpose lang. Nakadirekta ito para sa mga taong nasa labas ng United Kingdom lang, at hindi dapat gamiting basehan ng mga tao sa United Kingdom para sa kanilang mga action.

(3) Nakalaan sa KuCoin ang karapatan sa final interpretation ng activity na ito.