Distribution ng Reward ng "Futures Fiesta: Manalo ng Hanggang 80,000 USDT!"

Distribution ng Reward ng "Futures Fiesta: Manalo ng Hanggang 80,000 USDT!"

02/10/2024, 14:03:05

Dear KuCoin User,

Lubos na ipinagmamalaking i-announce ng KuCoin na ang distribution ng reward para sa "Futures Fiesta: Manalo ng Hanggang 80,000 USDT!" ay nakumpleto na.

Na-distribute na sa Futures account ng mga winner ang lahat ng reward. Puwedeng i-check ng mga winner ang kanilang account sa pamamagitan ng pagpunta sa Mga Asset > Bonus Ko, at i-check ang Iba pang Reward.

Nagpapasalamat,

Ang KuCoin Team

Hanapin ang Susunod na Crypto Gem sa KuCoin!

Mag-sign up sa KuCoin ngayon! >>>

I-download ang KuCoin App >>>

I-follow kami sa X (Twitter) >>>

Samahan kami sa Telegram >>>

Sumali sa KuCoin Global Communities >>>