KuCoin Untung Akan Melancarkan 10 Koin Simpanan Baharu

KuCoin Untung Akan Melancarkan 10 Koin Simpanan Baharu

03/12/2023, 00:03:11

Pengguna KuCoin yang Dihormati,

KuCoin Untung akan melancarkan beberapa koin simpanan baharu, termasuk SUPER, FRONT, APT, WOO, KLAY, AGIX, ACS, RNDR, VET, dan XLM, pada jam 18:00:00 pada 1 Disember, 2023 (UTC+8).

Butiran boleh didapati dalam jadual di bawah:

Produk TaruhanJangkaan Kadar Peratusan Tahunan (APR)Had Minimum bagi Setiap PenggunaHad Maksimum bagi Setiap PenggunaTempoh Penebusan (Bilangan Hari)
SUPER4%10500K0
FRONT4%10500K0
APT4%1100K0
WOO4%1001M0
KLAY4%1001M0
AGIX4%1001M0
ACS4%1K8M0
RNDR4%10500K0
VET4%100800K0
XLM4%1001M0

Cara untuk Mengambil Bahagian: Sepanjang tempoh promosi, pengguna boleh pergi ke laman web KuCoin Untung dan pilih produk yang mereka inginkan untuk dipertaruhkan.

Catatan:

1. Untuk mengambil bahagian dalam promosi ini, pengguna mestilah berdaftar di KuCoin dan melengkapkan pengesahan KYC mereka.

2. Pengguna dengan ini mengesahkan bahawa penyertaan dalam aktiviti pertaruhan adalah secara sukarela, dan Kumpulan KuCoin tidak memaksa, mengganggu, atau mempengaruhi keputusan pengguna dalam apa jua cara.

3. Kadar Peratusan Tahunan (APR), had minimum/maksimum bagi setiap pengguna, dan had maksimum keseluruhan untuk seluruh platform mungkin tertakluk kepada pelarasan mengikut keadaan pasaran dan tahap risiko.

Amaran Risiko: KuCoin Untung merupakan sebuah saluran pelaburan risiko. Pelabur haruslah bersifat praktikal dalam penyertaan mereka dan peka dengan risiko pelaburan. Kumpulan KuCoin tidak bertanggungjawab ke atas keuntungan atau kerugian pelaburan pengguna. Maklumat yang kami sediakan adalah untuk pengguna menjalankan penyelidikan mereka sendiri. Ia bukan merupakan nasihat pelaburan. Kumpulan KuCoin mempunyai hak atas tafsiran akhir aktiviti tersebut. KuCoin tidak bertanggungjawab ke atas sebarang kehilangan aset yang disebabkan oleh keputusan pelaburan pengguna sendiri atau tingkah laku yang berkaitan, dan pengguna harus mengambil tanggungjawab yang sepenuhnya.

Terima kasih atas sokongan anda!

Pasukan KuCoin Untung


Temui Permata Kripto yang Seterusnya Di KuCoin!

Muat Turun Aplikasi KuCoin >>>

Ikuti kami di X (Twitter) >>>

Sertai kami di Telegram >>>

Sertai Komuniti Global KuCoin >>>