KuCoin’in Türkiye Kripto Profiline Dair Kapsamlı Araştırma: Türkiye’deki Yetişkinlerin Yarısından Fazlası Kripto Yatırımcısı

2023/08/31 11:05:10

CoinMarketCap’e göre dünyanın en iyi 5 kripto borsasından biri olan KuCoin, "Into the Cryptoverse" adlı araştırma raporu serisinin 15’inci sürümü olan “Türkiye’deki Kripto Kullanıcılarını Anlamak” başlıklı araştırma sonuçlarını yayınladı. Bu rapor, Türkiye’deki kripto ekosistemine ışık tutan içgörüler sunarken, yine Türkiye'deki 18 ile 60 yaş arasındaki 550 yetişkin kripto yatırımcısı örnekleminden hareketle eğilimleri, tercihleri ve davranışları inceleyerek ülkedeki kripto yatırımlarının çeşitli unlearn dair değerli bilgiler içeriyor.

Anket, Türk yetişkinler arasında kripto yatırımcılarının önemli bir artışını ortaya koyuyor ve bu kapsamda Türk yetişkinlerin yarısından fazlasının kripto yatırımına katıldığını gösteriyor. 18 ila 60 yaş arasındaki Türk nüfusunun kripto yatırımcısı oranı son 18 ayda içerisinde bulunulan ayı piyasasına rağmen %12 artarak, Kasım 2021'de %40'tan Mayıs 2023'te %52'ye yükseldi. Bu durum, Türk Lirası'nın Amerikan Doları karşısında %50'den fazla değer kaybetmesiyle birlikte kriptonun enflasyondan korunma olarak tercih edilmesinin artan bir ilgi ve kabulüne işaret ediyor. Rapor, kripto meraklıları, yatırımcılar ve Türk pazarına genişlemeyi düşünen işletmeler için değerli perspektifler sunuyor.

6 adımda Türkiye’deki Kripto Kullanıcıları’nın yorumlandığı veriler ise şöyle;

Türk Yetişkinler Arasında Kripto Yatırımcılarında Büyük Artış

%52'si Kripto Yatırımı Yapıyor, Kadın Katılımında Büyüme Eğilimi

Anket, Türk yetişkinler arasında kripto yatırımcılarında önemli bir artış olduğunu gösteriyor ve kripto yatırımcılarının oranının son 18 ayda %40'tan %52'ye kadar yükseldiğini ortaya koyuyor. Bu durum, Türk Lirası'nın Amerikan Doları karşısında %50'den fazla değer kaybetmesiyle birlikte kriptonun enflasyona karşı bir sığınak olarak tercih edilmesinin artan bir ilgi ve kabulünü gösteriyor. Erkek yatırımcılar hala %57'lik oranla önde olsa da, genç nesil arasında kadın katılımında artan bir eğilim gözlemleniyor. 18 ila 30 yaş arasındaki kripto yatırımcılarının neredeyse yarısı (%47) kadın. Bu oran, 45 yaşın üstündeki kadın kripto yatırımcılarının sadece %37 olduğu düşünüldüğünde, kripto benimseme sürecinin daha yaygın hale gelmesiyle cinsiyet farkının giderek azaldığını gösteriyor.

Yeni Nesil Kripto Büyümesini Tetikliyor

Yatırımcıların %31'i Son Çeyrekte Katıldı ve %36'sı 100 Bin Lira Üzerinde Yatırım Yapıyor

Kripto yatırımcılarının yaş dağılımına bakıldığında genç nesillerin öne çıktığı görülüyor. 31-44 yaş arası yatırımcılar %48 ile çoğunluğu oluştururken, 18-30 yaş arası yatırımcılar %37 ile onları takip ediyor.

Yapılan ankette %31'lik kısım son üç ay içinde ilk kripto yatırımını yaparken, özellikle 30 yaşın altındaki yatırımcıların %54'ü geçen yıl piyasaya katıldığını belirtiyor, bu da gençlerin etkisini gösteriyor. Aynı zamanda, 45 yaş üstü yatırımcıların %37'si iki yılı aşkın süredir kripto yatırımı yapıyor, bu da kripto paranın istikrarlı bir benimsenme sürecinden geçtiğini gösteriyor.

Anket sonuçları, 30 yaş altı genç yatırımcıların %33'ünün 100.000 TL'nin üzerinde yatırım yaptığını gösteriyor. Genç neslin yüksek ilgisi ve diğer yaş gruplarının katılımı, ülkede kriptonun giderek daha fazla kabul gördüğünün bir işareti olarak öne çıkıyor.

Kripto Yatırım Motivasyonları

%58 Gelecekte Servet için, %37 Değer Saklama, %25 Portföy Çeşitlendirmesi, %34 Transferlerde Kolaylık ve %17 Hızlı Kazanç ve Heyecan

Türkiye'deki yetişkin kripto yatırımcılarının motivasyonlarına ve tercihlerine dair anket sonuçları önemli bir görünüm sunuyor. %58 oranındaki büyük bir kesim, kripto yatırımlarının temel hedefinin uzun vadeli servet oluşturmak olduğunu vurguluyor. Bu perspektif, tüm nesiller arasında tutarlı bir şekilde devam ederken, kriptonun finansal özgürlüğe ulaşmada önemli bir araç olarak kabul edildiğini gösteriyor. Farklı yaş gruplarının motivasyonları arasında çeşitlilik görülüyor. Daha ileri yaşlı yatırımcılar genellikle değer saklama ve portföy çeşitlendirmesine odaklanırken, genç nesiller daha çok işlemlerin kolaylığı ve kısa vadeli kazançları önemsiyor.

Katılımcıların %37'si, kripto yatırımının temel amacının varlık değerini korumak olduğunu belirtirken, %25 ise kriptonun riskleri azaltma ve yatırım portföyünü çeşitlendirme avantajlarını öne çıkarıyor. Bu motive edici faktörler özellikle 45 yaş üstü yatırımcılar arasında daha fazla görülüyor.

Kripto tutanların %34'ü, pratik transferler ve hızlı işlemler için kriptoyu tercih ediyor; bu da kriptonun verimlilik ve hızın değerini yansıttığını gösteriyor. %17'lik bir kesim ise kripto piyasasının deneysel ve keşifçi doğasına uyumlu olarak kısa vadeli kazanç ve yatırım sürecinin cazibesine vurgu yapıyor. Bu eğilim özellikle genç nesiller arasında daha belirgin görülüyor.

Türkiye'deki Yetişkin Yatırımcıların Farklı Yaş Grupları Arasındaki Kripto Para ve İlgili Kavramlara Yatırım İlgi Alanları

Anket, Türkiye'deki yetişkin yatırımcıların ilgisini çeken kripto para birimleri ve kavramlar hakkında önemli ipuçları sunuyor. Bitcoin, genç nesiller de dâhil olmak üzere genel yatırımcıların %71'ini cezbetmektedir. Ethereum ise genel ilginin %45'ini ve genç yatırımcıların %52'sini kendine çekerek ikinci sırayı almaktadır.

İstikrarlı para birimleri (stablecoin’ler), %33'lük bir kesimden yatırım ilgisi toplayarak, alım-satım, transfer ve değer saklama amacıyla güvenilir bir dijital varlık talebini yansıtmaktadır.

NFT ve Metaverse kavramları da ankette dikkat çekiyor. %21'lik bir kesim NFT'ye, %19'u Metaverse'e ilgi gösterirken, gelişen kategoriler arasında meme tokenler %18 ilgi görüyor.


Genel kanının aksine, 31-44 yaş arası yatırımcılar, NFT, Metaverse ve meme tokenlere en fazla ilgiyi gösteriyor. Halka açık zincirler ve DeFi tokenlerin ise her biri %12'lik bir ilgi payına sahip.

Türkiye'de Kripto “Trader”lığı Hükmetmeye Başlıyor

Türklerin %70'i Kriptoyu Al-Sat İçin ve %22'si NFT Satın Almak İçin Kullanıyor

Anket sonuçlarına göre, katılımcıların %70'i kripto ile al-sat yapıyor, bu da kriptoyu yatırım aracı olarak kullanmaya büyük ilgi olduğunu gösteriyor. Ayrıca, %22'si NFT satın almış ve %19'u HODLing (tutma) ve staking yapmış, bu da dijital koleksiyon ürünlerine ve pasif gelir elde etmeye artan ilgi olduğunu gösteriyor. Yaş arttıkça, HODLing, kazanç sağlama ve staking'e katılan bireylerin yüzdesinin arttığı görülüyor, bu da ileri yaşlı katılımcıların daha uzun vadeli yatırım stratejilerine daha eğilimli olduğu öngörüsüyle tutarlı bir tablo çiziyor.

Sonuçlar ayrıca, kriptonun sadece kişisel kullanım için değil, aynı zamanda değer transferi aracı olarak da düşünüldüğünü gösteriyor. Katılımcıların %14'ü kriptoyu hediye amaçlı kullanırken, %13'ü eşler arası para transferleri için kullanıyor. Ayrıca katılımcıların %9'u maaş almak veya ödemek için kripto kullandığını ve %8'i kâr amacı gütmeyen kuruluşlara bağış yaptığını belirtiyor, bu da kripto benimsenmesinin istihdamla ilgili işlemlerde ve hayırseverlik amaçlı kullanımlarında potansiyelini gösteriyor. Genel olarak anket, kriptonun farklı yaş gruplarında çeşitli kullanım alanlarına sahip olduğunu ve göreceli olarak geniş bir kabul gördüğünü vurguluyor.

Kişisel Bağlantıların Gücü

Arkadaşlar ve Topluluklar Kripto Benimsemesini Destekliyor

Kripto cazibesi genellikle kişiler arası etkileşimlerle destekleniyor. Anket, %57'lik bir kesimin aile veya arkadaşları sayesinde kriptoyla tanıştığını göstererek, bu tür ilişkilerin yeni yatırımcıları finansal dünyaya çekmedeki önemini vurguluyor.

Topluluklar, kripto girişimlerine yönlendirmede %35'lik bir rol oynuyor. Çevrimiçi platformlar ve yerel etkinlikler, bireylerin kripto konseptlerini anlamalarını ve Türkiye'deki işbirlikçi kripto topluluğunun doğasını yansıtan destekleyici bir çerçeve sunuyor.

Son olarak, katılımcıların %27'si kripto dünyasına girişi sosyal medya fenomenlerine dayandırıyor. Özellikle genç nesil, YouTube (%41), Twitter (%34), Telegram (%29) ve Instagram (%19) gibi platformlara güvenilir haber kaynakları olarak bakıyor.

Rapora dair yorum yapan KuCoin CEO'su Johnny Lyu, "Türkiye'deki dinamik kripto topluluğuna ışık tutan bu kapsamlı raporu sunmaktan heyecan duyuyoruz. 'Kripto Evrenine Bakış' aracılığıyla daha bilinçli bir kripto manzarasına katkıda bulunmayı ve kripto para birimlerinin sorumlu bir şekilde benimsenmesini ve kullanılmasını teşvik etmeyi amaçlıyoruz. Bu raporun anlamlı tartışmaları tetiklemesini ve küresel kripto topluluğunun kolektif bilgi birikimine katkıda bulunmasını umuyoruz."

Kripto endüstrisinde “Halkın Borsası” olarak bilinen KuCoin, "Kripto Evrenine Bakış" gibi araştırma inisiyatifleriyle kripto paralar ve arkasındaki teknolojilerin anlaşılmasını ve benimsenmesini teşvik etmeyi taahhüt ediyor. Bu rapor, okuyucuları içgörülü veri ve analizlerle donatmayı amaçlayarak, kripto alanında bilinçli kararlar alabilmelerini ve kripto dünyasındaki yeni fırsatları keşfetmelerini sağlamak üzere tasarlanmıştır.

Into the Cryptoverse: Türkiye’deki Kripto Kullanıcılarını Anlamak” raporunun tümüne şuradan erişilebiliyor. Rapor anketinin katılımcıları, 5 Mayıs - 12 Mayıs 2023 tarihleri arasında çevrimiçi olarak bu ankete katılmıştır. Bu raporda sunulan veriler, KuCoin tarafından SurveyMonkey Audience aracı kullanılarak yürütülen anketlere dayanmaktadır.

KuCoin Hakkında

KuCoin, birçok dijital varlık ve kripto para birimi için küresel bir kripto para borsasıdır. Eylül 2017'de hizmet vermeye başlayan KuCoin, en popüler kripto borsalarından biri haline gelmiş ve dünya çapında 200'den fazla ülkede ve bölgede 29 milyondan fazla kayıtlı kullanıcıya sahiptir.

"Halkın Borsası" olarak bilinen KuCoin, operasyonel merkezi Seyşeller'de bulunan global bir kripto borsasıdır ve kullanıcılara 7/24 çok dilli müşteri hizmetleri sunmaktadır. Aynı zamanda KuCoin; Avrupa, Güneydoğu Asya ve diğer bölgelerde 24 yerel topluluğu ile kullanıcılarına oldukça yerelleştirilmiş hizmetler sunmaktadır. KuCoin, 750'den fazla projeyi 1,300'ten fazla işlem çifti ile desteklemiştir. 200'den fazla proje merkezi borsalar arasında ilk defa KuCoin’de listelenmiştir.

2022'de KuCoin, B Serisi öncesi yatırım turunda 150 milyon $'ın üzerinde yatırım toplayarak A Turu ile birlikte aldığı toplam yatırım miktarını 170 milyon $’a ve toplam şirket değerini 10 milyar $’a çıkardı. KuCoin şu anda CoinMarketCap'e göre en iyi 5 kripto borsasından biridir. 2023'te KuCoin, Forbes tarafından En İyi Kripto Para Borsalarından biri seçildi ve Finder'ın 2023 Küresel Kripto Para Birimi Ticaret Platformu Ödüllerinde çok beğenilen bir küresel borsa olarak tanıtıldı.

Dil