โปรโมชัน WOMBAT Flexible & Fixed เพลิดเพลินไปกับ APR สูงถึง 50%!

โปรโมชัน WOMBAT Flexible & Fixed เพลิดเพลินไปกับ APR สูงถึง 50%!

26/06/2566 09:50:05

เรียนผู้ใช้ KuCoin

KuCoin Earn จะเปิดตัวโปรโมชัน WOMBAT Flexible and Fixed ที่เวลา 17:00:00 ของวันที่ 26 มิถุนายน 2023 (UTC+7) โดยผลิตภัณฑ์ที่เข้าร่วมคือ “WOMBAT-Flexible” และ “WOMBAT-365D”

รายละเอียดสามารถดูได้ในตาราง:

ผลิตภัณฑ์การ Stakeช่วงเวลาซับสไครบ์ (UTC)ช่วงเวลา Stake (UTC)ช่วงเวลารีดีม (จำนวนวัน)APR ที่คาดการณ์ (*ไม่รวมรางวัล POL)ขีดจำกัดขั้นต้นของผู้ใช้แต่ละราย
ขีดจำกัดสูงสุดของผู้ใช้แต่ละราย

ขีดจำกัดสูงสุดของทั้งแพลตฟอร์ม
WOMBAT-Flexible2023/06/26
10:00:00
-
2023/09/24
15:59:59
/335%3,000WOMBAT7,500,000WOMBAT
150,000,000WOMBAT
WOMBAT-365D2023/06/26
10:00:00
-
2023/07/01
15:59:59
2023/07/01
16:00:00
-
2024/06/30
15:59:59
050%3,000WOMBAT7,500,000WOMBAT
30,000,000WOMBAT
*ในช่วงระยะเวลาโปรโมชัน นอกเหนือจากรางวัลจากโปรเจกต์แล้ว ผู้ใช้ยังสามารถรับส่วนแบ่งรางวัลการขุด POL ได้ทุกวัน

วิธีเข้าร่วม: ในระหว่างช่วงเวลาโปรโมชัน ผู้ใช้ KuCoin ทุกคนสามารถไปที่เว็บไซต์ KuCoin Earn และเลือกผลิตภัณฑ์ที่ต้องการ Stake ได้

หมายเหตุ:

  1. ผู้ใช้ต้องเปิดบัญชีบน KuCoin เพื่อเข้าร่วมโปรโมชันนี้
  2. ในระหว่างช่วงเวลาการซับสไครบ์ จะไม่มีการสร้างรางวัลจากสินทรัพย์ที่ได้ Stake และรางวัลการขุด POL
  3. ผู้ใช้ขอยืนยันว่าการมีส่วนร่วมในกิจกรรม KuCoin Earn นี้เป็นไปโดยสมัครใจและ KuCoin Group ไม่ได้บังคับ แทรกแซง หรือมีอิทธิพลต่อการตัดสินใจของผู้ใช้ในรูปแบบใดก็ตาม
  4. หากผู้ใช้เลือกที่จะรีดีมผลิตภัณฑ์โปรโมชัน Fixed ที่ซับสไครบ์ไว้ล่วงหน้า (ถ้ามี) จำนวนที่รีดีมจริงจะถูกโอนกลับไปยังบัญชีหลัก จำนวนที่รีดีมจริงคือสินทรัพย์ทั้งหมดที่จะรีดีม โดยหักรางวัลที่แจกจ่ายทั้งหมดที่ได้รับสำหรับสินทรัพย์ที่ซับสไครบ์ในช่วงเวลาโปรโมชัน จำนวนที่รีดีมจริง = จำนวนที่ซับสไครบ์ - จำนวนรางวัลที่แจกจ่าย
  5. ขีดจำกัด APR ขั้นต้น/สูงสุดของผู้ใช้รายเดียวและขีดจำกัดสูงสุดของทั้งแพลตฟอร์ม อาจมีการปรับเปลี่ยนตามสภาวะตลาดและระดับความเสี่ยง

คำเตือนความเสี่ยง: KuCoin Earn เป็นช่องทางการลงทุนที่มีความเสี่ยง ผู้ลงทุนควรเข้าร่วมโดยคำนึงถึงความเสี่ยงในการลงทุน KuCoin Group จะไม่รับผิดชอบต่อผลกำไรหรือการขาดทุนจากการลงทุนของผู้ใช้ โดยข้อมูลที่เราให้มีเพื่อให้ผู้ใช้เพื่อทำการวิจัยของตนเอง ซึ่งนี้ไม่ใช่คำแนะนำในการลงทุน KuCoin Group ขอสงวนสิทธิ์ในการตีความขั้นสุดท้ายของกิจกรรม Kucoin จะไม่รับผิดชอบต่อการสูญเสียสินทรัพย์ที่เกิดจากการตัดสินใจลงทุนของผู้ใช้เองหรือพฤติกรรมที่เกี่ยวข้อง และผู้ใช้ควรรับผิดชอบอย่างเต็มที่

ขอขอบคุณสำหรับการสนับสนุน!

ทีม KuCoin Earn


ค้นหาคริปโตแห่งอนาคตที่ KuCoin!

ดาวน์โหลดแอป KuCoin >>>

ติดตามเราได้ทาง Twitter >>>

เข้าร่วมกับเราที่ Telegram >>>

เข้าร่วมชุมชน KuCoin ทั่วโลก >>>