KuCoin Earn: ฝากเพื่อรับสูงสุด 17% APR ใน USDT

KuCoin Earn: ฝากเพื่อรับสูงสุด 17% APR ใน USDT

08/06/2567 12:03:05

เรียนผู้ใช้ KuCoin

KuCoin Earn ยินดีที่จะประกาศโปรโมชันพิเศษเฉพาะสำหรับผลิตภัณฑ์ การให้กู้ยืม Pro ในระหว่างกิจกรรมนี้ผู้ใช้ไม่เพียงแต่มีโอกาสที่จะได้รับผลตอบแทน USDT สูงสุด 17% แต่ยังมีโอกาสที่จะได้รับคูปองเพิ่มเรท 1,000 USDT อีกด้วย!

ช่วงเวลากิจกรรม:

ตั้งแต่เวลา 15:00 น. ของวันที่ 7 มิถุนายน 2024 ถึงเวลา 15:00 น. ของวันที่ 17 มิถุนายน 2024 (UTC+7)

รายละเอียดของกิจกรรม:

ในช่วงระยะเวลากิจกรรม ผู้ใช้ใหม่และผู้ใช้ปัจจุบันที่ทำการฝากบน KuCoin จะได้รับไวท์ลิสต์สำหรับการซับสไครบ์ผลิตภัณฑ์การให้กู้ยืม Pro โดยยอดฝากสุทธิและยอดการซับสไครบ์สูงสุด มีดังนี้:

ยอดฝากสุทธิ (USDT)ยอดการซับสไครบ์สูงสุด:
N≥100,000500,000 USDT
50,000≤N<100,000100,000 USDT
10,000≤N<50,00050,000 USDT

นอกจากนี้ผู้ใช้ KuCoin Earn ใหม่ 100 คนแรกที่สะสมยอดฝากสุทธิมากกว่า 1,000 USDT จะได้รับคูปองเพิ่มเรท 1,000 USDT ต่อคน!

วิธีเข้าร่วม:

 1. ลงทะเบียนเข้าร่วมกิจกรรมผ่านหน้านี้
 2. ฝากเข้า KuCoin
 3. KuCoin จะเปิดไวท์ลิสต์สำหรับผู้ใช้ที่มีสิทธิ์หลังจากสิ้นสุดกิจกรรม
 4. ไปที่หน้าผลิตภัณฑ์เพื่อซับสไครบ์

ข้อกำหนดและเงื่อนไข:

 1. ไวท์ลิสต์สำหรับผลิตภัณฑ์การให้กู้ยืม Pro ในระหว่างกิจกรรมถูกจำกัดไว้ที่ 5 ล้าน USDT โดยมีให้แบบมาก่อนได้ก่อน
 2. ไวท์ลิสต์สำหรับกิจกรรมนี้มีผลเป็นเวลาหนึ่งเดือน
 3. เฉพาะธุรกรรมผ่านบัตรธนาคาร, การฝากเงิน Fiat, การฝากคริปโต และการเทรด P2P เท่านั้นที่มีสิทธิ์ได้รับรางวัล
 4. อัตราการให้กู้ยืม USDT ขึ้นอยู่กับความผันผวนของตลาด โปรดดูอัตราจริง
 5. ผู้ใช้ Earn ใหม่คือผู้ที่ไม่เคยซับสไครบ์ผลิตภัณฑ์ Earn ใดๆ ก่อนเริ่มกิจกรรม
 6. ผู้ใช้จะต้องลงทะเบียนในหน้ากิจกรรมเพื่อรับรางวัลดังกล่าวข้างต้น
 7. ซึ่งบัญชีย่อยและบัญชีหลักจะถือว่าเป็นหนึ่งบัญชี

คำเตือนความเสี่ยง:

KuCoin Earn เป็นช่องทางการลงทุนที่มีความเสี่ยง ผู้ลงทุนควรเข้าร่วมโดยคำนึงถึงความเสี่ยงในการลงทุน KuCoin Group จะไม่รับผิดชอบต่อผลกำไรหรือการขาดทุนจากการลงทุนของผู้ใช้ โดยข้อมูลที่เราให้มีวัตถุประสงค์เพื่อการวิจัยของผู้ใช้ ซึ่งไม่ใช่คำแนะนำในการลงทุน KuCoin Group ขอสงวนสิทธิ์ในการตีความขั้นสุดท้ายสำหรับกิจกรรม KuCoin จะไม่รับผิดชอบต่อการสูญเสียสินทรัพย์ที่เกิดจากการตัดสินใจลงทุนของผู้ใช้หรือการดำเนินการที่เกี่ยวข้อง ทั้งนี้ ผู้ใช้จะเป็นผู้รับผิดชอบต่อการกระทำของตนอย่างสมบูรณ์

ขอขอบคุณสำหรับการสนับสนุน!

ทีม KuCoin Earn