โปรโมชัน FEAR Flexible เพลิดเพลินไปกับ APR 35%!

โปรโมชัน FEAR Flexible เพลิดเพลินไปกับ APR 35%!

02/03/2567 18:03:13

เรียนผู้ใช้ KuCoin

KuCoin Earn จะเปิดตัวโปรโมชัน FEAR Flexible ที่เวลา 17:00:00 ของวันที่ 1 มีนาคม 2024 (UTC+7) โดย Stake เพื่อรับ APR 35%

รายละเอียดสามารถดูได้ในตาราง:

ผลิตภัณฑ์การ Stakeช่วงเวลา Stake ของกิจกรรม (UTC)APR ที่คาดการณ์ ขีดจำกัดขั้นต้นของผู้ใช้แต่ละรายขีดจำกัดสูงสุดของผู้ใช้แต่ละรายขีดจำกัดสูงสุดของทั้งแพลตฟอร์มช่วงเวลารีดีม (จำนวนวัน)
FEAR
2024/03/01
10:00:00
-
2024/05/30
15:59:59

35%10050,000500,0000

วิธีเข้าร่วม: ในระหว่างช่วงเวลาโปรโมชัน ผู้ใช้ KuCoin ทุกคนสามารถไปที่เว็บไซต์ KuCoin Earn และเลือกผลิตภัณฑ์ที่ต้องการ Stake ได้

หมายเหตุ:

1. ผู้ใช้ต้องเปิดบัญชีบน KuCoin เพื่อเข้าร่วมโปรโมชันนี้

2. ในระหว่างช่วงเวลาการรีดีม จะไม่มีการสร้างรางวัลการสเตกจากสินทรัพย์ที่ได้สเตกไป

3. ผู้ใช้ขอยืนยันว่าการมีส่วนร่วมในกิจกรรมการ Stake นี้เป็นไปโดยสมัครใจและ KuCoin Group ไม่ได้บังคับ แทรกแซง หรือมีอิทธิพลต่อการตัดสินใจของผู้ใช้ในรูปแบบใดก็ตาม

4. ขีดจำกัด APR ขั้นต้น/สูงสุดของผู้ใช้รายเดียวและขีดจำกัดสูงสุดของทั้งแพลตฟอร์ม อาจมีการปรับเปลี่ยนตามสภาวะตลาดและระดับความเสี่ยง

คำเตือนความเสี่ยง: KuCoin Earn เป็นช่องทางการลงทุนที่มีความเสี่ยง ผู้ลงทุนควรเข้าร่วมโดยคำนึงถึงความเสี่ยงในการลงทุน KuCoin Group จะไม่รับผิดชอบต่อผลกำไรหรือการขาดทุนจากการลงทุนของผู้ใช้ โดยข้อมูลที่เราให้มีเพื่อให้ผู้ใช้เพื่อทำการวิจัยของตนเอง ซึ่งนี้ไม่ใช่คำแนะนำในการลงทุน KuCoin Group ขอสงวนสิทธิ์ในการตีความขั้นสุดท้ายของกิจกรรม KuCoin จะไม่รับผิดชอบต่อการสูญเสียสินทรัพย์ที่เกิดจากการตัดสินใจลงทุนของผู้ใช้เองหรือพฤติกรรมที่เกี่ยวข้อง และผู้ใช้ควรรับผิดชอบอย่างเต็มที่

ขอขอบคุณสำหรับการสนับสนุน!

ทีม KuCoin Earn


ค้นหาคริปโตแห่งอนาคตที่ KuCoin!

ดาวน์โหลดแอป KuCoin >>>

ติดตามเราได้ทาง X (Twitter) >>>

เข้าร่วมกับเราที่ Telegram >>>

เข้าร่วมชุมชน KuCoin ทั่วโลก >>>