ฝากบน KuCoin และรับคูปองส่วนลดค่าธรรมเนียมฟิวเจอร์สมูลค่าสูงสุด 100 USDT!

ฝากบน KuCoin และรับคูปองส่วนลดค่าธรรมเนียมฟิวเจอร์สมูลค่าสูงสุด 100 USDT!

06/06/2567 04:03:05

เรียนผู้ใช้ KuCoin

ขณะนี้เรากำลังนำเสนอกิจกรรมการฝากสุดพิเศษสำหรับลูกค้าระยะยาวของเราที่ลงทะเบียนกับ Kucoin มานานกว่า 15 วัน

ในเวลาจำกัดนี้ ผู้ใช้ที่มียอดฝากต่อไปนี้จะมีสิทธิ์ได้รับคูปองส่วนลดค่าธรรมเนียมฟิวเจอร์สตามสัดส่วนของยอดฝากรวมของผู้ใช้ดังกล่าวบน KuCoin โดยมีรายละเอียดเฉพาะของกิจกรรมดังนี้:

จำนวนยอดฝากที่ต้องการ (USDT)คูปองส่วนลดค่าธรรมเนียมฟิวเจอร์ส ค่าธรรมเนียมที่ลดอายุการใช้งานของคูปอง
100 ~ 1,000 USDT50 USDTสูงถึง 15%15 วัน
300 ~ 5,000 USDT100 USDTสูงถึง 20%7 วัน
600 ~ 10,000 USDT100 USDTสูงถึง 30%7 วัน

หมายเหตุ: คุณสามารถตรวจสอบรายละเอียดของกิจกรรมได้ในศูนย์รางวัล

ข้อกำหนดและเงื่อนไข:

1. KuCoin ขอสงวนสิทธิ์ในการตัดสิทธิ์ผู้เข้าร่วมและเพิกถอนรางวัลสำหรับผู้ที่มีส่วนร่วมในกิจกรรมที่ฉ้อโกงหรือผิดกฎหมายในช่วงระยะเวลากิจกรรม

2. คำจำกัดความของผู้ใช้ที่ได้รับเชิญ: ผู้ใช้ที่ลงทะเบียนแบบไม่เป็น vip บน KuCoin มานานกว่า 15 วันแล้ว

3. KuCoin ขอสงวนสิทธิ์ในการยกเลิกหรือแก้ไขส่วนใดส่วนหนึ่งของกิจกรรมหรือกฎของกิจกรรมตามดุลยพินิจของบริษัทแต่เพียงผู้เดียว

4. ผู้เข้าร่วมทุกคนต้องปฏิบัติตามข้อกำหนดการใช้งานของ KuCoin อย่างเคร่งครัด

5. KuCoin ขอสงวนสิทธิ์ในการตีความขั้นสุดท้ายของกิจกรรมนี้ หากมีคำถามใดๆ โปรดติดต่อฝ่ายบริการลูกค้า