Kampania notowania Mantle Network (MNT). Do wygrania 59 000 $ w tokenach MNT!

Kampania notowania Mantle Network (MNT). Do wygrania 59 000 $ w tokenach MNT!

02.12.2023, 22:03:10

Aby uczcić notowanie Mantle Network (MNT) na KuCoin, rozpoczniemy kampanię mającą na celu rozdanie puli nagród w tokenach MNT o wartości 59 000 $ kwalifikującym się użytkownikom KuCoin!

Dowiedz się więcej o Mantle Network (MNT): https://www.mantle.xyz/


Aktywność 1: Konkurs handlowy MNT: Handluj, aby podzielić się pulą nagród w tokenach MNT o wartości 20 000 $!

⏰Okres kampanii: od 11:00 30 listopada 2023 do 11:00 7 grudnia 2023

W okresie kampanii użytkownicy, którzy mają wolumen transakcji MNT (kwota transakcji x cena) wynoszący co najmniej 100 $ na KuCoin, podzielą się pulą nagród w tokenach MNT o wartości 20 000 $ proporcjonalnie do ich całkowitego wolumenu obrotu. Limit nagród wynosi 2000 $ na użytkownika.

Uwagi:

1. Ilość nagród zostanie obliczona na podstawie średnich dziennych cen zamknięcia MNT/USDT w okresie aktywności.

2. Nagrody zostaną rozdane w ciągu 15 dni roboczych po zakończeniu aktywności.


Aktywność 2: Konkurs depozytowy MNT, dokonaj depozytu, aby podzielić się pulą nagród w tokenach MNT o wartości 10 000 $!

⏰Okres kampanii: od 11:00 30 listopada 2023 do 11:00 7 grudnia 2023

W okresie kampanii użytkownicy, którzy posiadają kwotę depozytu netto MNT (wpłaty - wypłaty) w wysokości co najmniej 100 $ na KuCoin, podzielą się pulą nagród MNT o wartości 10 000 $ proporcjonalnie do całkowitej kwoty depozytu netto. Limit nagród wynosi 1000 $ na użytkownika.

Uwagi:

1. Nagroda dla kwalifikujących się użytkowników = (całkowita kwota depozytu netto każdego użytkownika / całkowita kwota depozytu netto wszystkich kwalifikujących się użytkowników) * 10 000 $ w tokenach MNT.

2. Ilość nagród zostanie obliczona na podstawie średnich dziennych cen zamknięcia MNT/USDT w okresie aktywności.


Aktywność 3: Witamy na KuCoin! Zdobądź część z 14 000 $ w tokenach MNT!

⏰Okres kampanii: od 11:00 30 listopada 2023 do 11:00 7 grudnia 2023

W okresie kampanii użytkownicy, którzy zarejestrowali się na KuCoin podczas wydarzenia z kwotą transakcji MNT/USDT (kupno + sprzedaż) wynoszącą co najmniej 100 $ na KuCoin, otrzymają 4 $ w tokenach MNT!

Kwalifikująca się para handlowaWolumen transakcji na rynku spot MNT/USDTNagrody Zwycięzcy
MNT100 $4 $ w tokenach MNTPierwszych 3500 użytkowników, którzy spełnią wymagania

Uwagi:

1. Tylko nowo zarejestrowani użytkownicy, którzy podczas wydarzenia przejdą weryfikację KYC, będą uważani za kwalifikujących się użytkowników;

2. Kto pierwszy ten lepszy! Tylko pierwszych 3500 użytkowników może otrzymać nagrody.


Aktywność 4: Specjalne wydarzenie dla partnerów: Do podziału 4000 $ w tokenach MNT i specjalne nagrody dla nowych użytkowników!

⏰Okres kampanii: od 11:00 30 listopada 2023 do 11:00 10 grudnia 2023

W okresie trwania kampanii partnerzy KuCoin, którzy zaproszą istniejących i nowych użytkowników do handlu MNT na KuCoin, podzielą 4000 $ w zależności od liczby zaproszonych użytkowników. Jeśli zaproszony jest nowo zarejestrowanym użytkownikiem, partner otrzyma również specjalną nagrodę w wysokości 8 $ za każdego nowego użytkownika.

Podział nagród:

Poziom Zaproszeni handlujący Stała nagroda (na podstawie osiągniętego poziomu) Specjalna nagroda dla nowych użytkowników
13~930 $ w tokenach MNT8 $ w tokenach MNT/nowego użytkownika (nowi użytkownicy muszą przejść KYC i przeprowadzić transakcję MNT)


210~29 60 $ w tokenach MNT
330~59 200 $ w tokenach MNT
4≥ 60500 $ w tokenach MNT

Uwagi:

1. W okresie kampanii zaproszeni przez partnerów muszą dokonać transakcji o wartości ponad 100 USDT w dowolnej walucie na KuCoin, zanim partnerzy będą mogli otrzymać nagrody.

2. Nagrody będą przyznawane na zasadzie „kto pierwszy, ten lepszy”. Partnerzy muszą zalogować się na swoje konto KuCoin i zarejestrować się na wydarzenie, klikając przycisk „Dołącz”.

3. Odwiedź stronę partnera w aplikacji lub na stronie internetowej, a następnie skopiuj i udostępnij innym swój link polecający.

4. Gdy użytkownicy dołączą do wydarzenia, KuCoin będzie śledzić ich udział i obliczać ich istniejących poleconych oraz nowych zaproszonych, którzy handlują na KuCoin, a nagrody zostaną przesłane na ich konto KuCoin w ciągu 15 dni roboczych po zakończeniu wydarzenia.

5. Partnerzy z większą liczbą zaproszonych będą mieli pierwszeństwo w otrzymaniu nagród, jeśli przydzielone nagrody przekroczą 4000 USDT.

6. KuCoin zastrzega sobie prawo do zdyskwalifikowania użytkowników przy podziale nagród, jeśli konto jest zaangażowane w jakiekolwiek nieuczciwe zachowanie (np. wash trading, nielegalne masowe rejestrowanie kont, samoobrót lub manipulacje rynkiem).

7. KuCoin zastrzega sobie prawo do tego, aby w dowolnym momencie, według własnego uznania, zmienić i/lub zmodyfikować niniejszy regulamin bez uprzedniego powiadomienia, w tym między innymi prawo do anulowania, przedłużenia, zakończenia lub zawieszenia tej aktywności, jej warunków i kryteriów uprawniających do udziału, wyboru i liczby zwycięzców oraz harmonogramu działań. Zmiany te będą dotyczyć wszystkich użytkowników.

8. W przypadku jakichkolwiek rozbieżności między wersją przetłumaczoną a oryginalną wersją angielską, wersja angielska ma pierwszeństwo.


Aktywność 5: Uruchom bota transakcyjnego MNT. Do podziału pula nagród w tokenach MNT o wartości 8000 $!

⏰Okres kampanii: od 11:00 30 listopada 2023 do 11:00 7 grudnia 2023

Pula 1: Wydarzenie z botem transakcyjnym MNT. Wygraj część z 5000 $ w tokenach MNT!

Kwalifikujące się pary handlowe: MNT/USDT

Kwalifikujące się boty: Spot Grid, Martingale, Infinity Grid, DCA i Inteligentne Rebalansowanie

W okresie trwania kampanii użytkownicy, których skumulowana inwestycja dokonana przez boty na parze handlowej MNT/USDT osiągnie 500 $, wygrają część puli nagród MNT o wartości 5000 $!

Kwota nagrody zostanie przydzielona proporcjonalnie do całkowitego wolumenu transakcji użytkowników (kwota transakcji x cena).

Uwaga: Kwota nagrody = pula nagród * wolumen obrotu użytkownika / całkowity wolumen obrotu kwalifikujących się użytkowników.

Pula 2: Bądź wśród 10 najlepszych traderów: Handluj, aby wygrać część o wartości 3000 $ w MNT!

W okresie kampanii 10 najlepszych kont z najwyższym wolumenem transakcji MNT (kwota transakcji x cena) na botach transakcyjnych KuCoin zostanie zakwalifikowanych do wygrania części puli nagród MNT o wartości 3000 $!

Nagrody zostaną rozdzielone w następujący sposób:

Ranking Nagrody
Top 1 1000 $ w tokenach MNT
Top 2 800 $ w tokenach MNT
Top 3 500 $ w tokenach MNT
Top 4-10 100 $ w tokenach MNT każdy

Uwagi:

1. Wolumen obrotu będzie obliczany w USDT.

2. Ostateczna lista zwycięzców zostanie ogłoszona w ciągu 7 dni od zakończenia wydarzenia. Nagrody zostaną rozdane w ciągu 7-14 dni roboczych po zakończeniu kampanii.


Aktywność 6: Dołącz do przestrzeni na Twitterze KuCoin i Mantle Network, aby podzielić 1000 $ w MNT!

Dołącz do przestrzeni na Twitterze KuCoin i Mantle Network, użytkownicy obserwujący Mantle Network na Twitterze będą mieli szansę wygrać część z 1000 $ w tokenach MNT.

📻Kanał: https://twitter.com/KuCoinCom

💰Nagrody: 20 uczestników zostanie losowo wybranych, aby wygrać 50 $ w tokenach KLUB każdy!

Aby być na bieżąco obserwuj nasz oficjalny X (Twitter)!


Aktywność 7: AMA z projektem Mentle Network! Dołącz, aby podzielić 2000 $ w tokenach MNT!

Dołącz do KuCoin AMA z MNT na grupie telegramowej KuCoin Exchange, 2000 $ w tokenach MNT do rozdania!

📍Miejsce AMA: https://t.me/KuCoin_Exchange

Dołącz do oficjalnej społeczności KuCoin aby dowiedzieć się więcej o szczegółach aktywności.


Uwagi:

1. Działalność handlowa na platformie zostanie poddana rygorystycznej kontroli podczas aktywności. W przypadku jakichkolwiek złośliwych działań przeprowadzonych w tym okresie, w tym złośliwych manipulacji transakcjami, nielegalnej masowej rejestracji kont, samoobrotu itp., platforma zdyskwalifikuje uczestników. KuCoin zastrzega sobie wszelkie prawa, aby według własnego uznania określić, czy dana aktywność transakcyjna jest uznana za oszustwo i zdecydować czy zdyskwalifikować danego użytkownika. Ostateczna decyzja podjęta przez KuCoin jest prawnie wiążąca dla wszystkich uczestników, którzy wzięli udział w konkursie. Użytkownicy niniejszym potwierdzają, że ich rejestracja i korzystanie z KuCoin są dobrowolne, nie są wymuszane, ograniczane ani podjęte pod wpływem KuCoin;

2. Jeśli użytkownicy mają wątpliwości co do wyniku aktywności, należy pamiętać, że oficjalny termin odwołania się od wyniku wynosi 2 miesiące od zakończenia kampanii. Po tym okresie nie przyjmujemy żadnych odwołań.

3. W przypadku jakichkolwiek rozbieżności między przetłumaczoną a oryginalną wersją angielską, wersja angielska ma pierwszeństwo.

4. Ta aktywność nie jest powiązana z Apple Inc.


Znajdź kolejny krypto Gem na KuCoin!

Pobierz aplikację KuCoin >>>

Obserwuj nas na X (Twitterze) >>>

Dołącz do nas na Telegramie >>>

Dołącz do globalnych społeczności KuCoin >>>

Język