KuCoin Futures verwijdert het USDT-margined WSM-contract

KuCoin Futures verwijdert het USDT-margined WSM-contract

05-02-2024 06:03:06

Beste KuCoin Futures-gebruikers,

KuCoin Futures verwijdert op 4 februari 2024 om 09:00 uur (UTC+1) de perpetual contracten van WSM (Wall Street Memes) vanwege onvoldoende liquiditeit.

De verwijdering wordt als volgt geregeld:

Het WSM/USDT perpetual contract wordt op 4 februari 2024 om 09:00 uur (UTC+1) verwijderd. Wanneer dit contract van de beurs wordt verwijderd, worden alle openstaande orders geannuleerd en worden de posities tegen de gemiddelde markeerprijs van de laatste 30 minuten voor de verwijdering afgewikkeld. Als zich abnormale marktschommelingen voordoen en de markeerprijs op kwaadwillige wijze wordt gemanipuleerd vóór de laatste 30 minuten van de verwijdering, behoudt KuCoin Futures zich het recht voor om de afwikkelingsprijs in overeenstemming met de feitelijke situatie tot een redelijk niveau aan te passen.

Op de dag van de verwijdering bedraagt het huidige financieringstarief om 09:00 uur (UTC+1) 0, en voor de afwikkeling worden geen financierings- of servicekosten in rekening gebracht.

De markt kan sterk fluctueren voordat het contract van de beurs wordt verwijderd. Gebruikers wordt aangeraden risico's te beheersen door de hefboomwerking te verlagen of door posities vroegtijdig te sluiten.

De futures-grids van WSM (Wall Street Memes) voor de handelsbots worden ook op dezelfde manier beïnvloed. Gebruikers wordt aanbevolen hun positie op voorhand te sluiten om onnodige verliezen te voorkomen.

Bedankt voor uw begrip en steun!

Het KuCoin Futures-team


Een snelle handleiding voor de handel in futures:

Web-handleiding

APP-handleiding

Risicowaarschuwing: de futures-handel is een activiteit met een hoog risico met het potentieel voor enorme winsten en enorme verliezen. Eerdere winsten zijn geen indicatie voor toekomstige rendementen. Ernstige prijsschommelingen kunnen ervoor zorgen dat uw volledige margesaldo wordt geliquideerd. Deze informatie mag niet als beleggingsadvies van KuCoin worden beschouwd. Alle handel gebeurt naar eigen goeddunken en op eigen risico. KuCoin is niet aansprakelijk voor eventuele verliezen die uit de futures-handel voortvloeien.

Bedankt voor uw steun!

Het KuCoin-team

Vind de volgende crypto-gem op KuCoin!

Meld u nu op KuCoin aan! >>>

Download de KuCoin-app >>>

Volg ons op Twitter >>>

Word lid van onze Telegram >>>

Word lid van de wereldwijde KuCoin-communities >>>