Giá Exeedme

(XED)
USD($)

Thông tin về Exeedme(XED)

--
--
Mở rộng
Trang web
exeedme.com
Tài liệu
docs.google.com
Trình khám phá
etherscan.iopolygonscan.com
Hợp đồng
Ethereum 0xee573a...d86BSC 0x5621b5...f1f
Kiểm toán bởi
--
Mã & Cộng đồng
Nhà đầu tư
--
‎$ 0.07214
‎$ 0.08041
‎$ 444.81
-0.20%
-3.39%
+5.00%
$ 6.84M 
$ 111362 
64,367,999
100,000,000

Về XED

Câu hỏi thường gặp

Phân tích giá XED

Giá trực tiếp

Giá trực tiếp của XED là 0.07617 USD, thể hiện lượng tăng +5.00% trong 7 ngày qua và giảm -3.39% trong 24 giờ qua.

Xu hướng lịch sử

Giá cao nhất của XED là 444.81 USD đạt được ngày 01-19, 2022, từ đó coin đã giảm -99.98%.
Giá thấp nhất của XED là 0.0335 USD, từ đó coin đã tăng 56.01%.
$ 0.0335
$ 444.81
Bạn muốn nhận báo giá mới nhất của XED? Đến ngay Sàn giao dịch KuCoin để được cập nhật trực tiếp 24/7 về giá XED/USD và có thể mua/bán tiền điện tử nhanh chóng.