Giá WazirX

(WRX)
USD($)

Thông tin về WazirX(WRX)

207
B
Mở rộng
Trang web
wazirx.com
Tài liệu
support.wazirx.comsupport.wazirx.comdownload.wazirx.com
Trình khám phá
explorer.binance.org
Hợp đồng
BSC bnb19cvh...74z
Kiểm toán bởi
Certik
Mã & Cộng đồng
Nhà đầu tư
--
‎$ 0.1831
‎$ 0.1974
‎$ 5.93
-0.65%
+3.37%
+3.27%
$ 75.48M 
$ 17395 
456,517,027
--

Về WRX

Câu hỏi thường gặp

Phân tích giá WRX

Giá trực tiếp

Giá trực tiếp của WRX là 0.1958 USD, thể hiện lượng tăng +3.27% trong 7 ngày qua và tăng +3.37% trong 24 giờ qua.

Xu hướng lịch sử

Giá cao nhất của WRX là 5.93 USD đạt được ngày 04-04, 2021, từ đó coin đã giảm -96.70%.
Giá thấp nhất của WRX là 0.0552 USD, từ đó coin đã tăng 71.80%.
$ 0.0552
$ 5.93
Bạn muốn nhận báo giá mới nhất của WRX? Đến ngay Sàn giao dịch KuCoin để được cập nhật trực tiếp 24/7 về giá WRX/USD và có thể mua/bán tiền điện tử nhanh chóng.