Giá Trias

(TRIAS)
USD($)

Thông tin về Trias(TRIAS)

--
BB
Mở rộng
Trang web
trias.one
Tài liệu
tokenin.cntokenin.cntokenin.cntokenin.cngithub.comgithub.com
Trình khám phá
explorer.trias.one
Hợp đồng
Ethereum 0x3A856d...95dBSC 0xa48381...bdd
Kiểm toán bởi
--
Mã & Cộng đồng
Nhà đầu tư
--
‎$ 1.91
‎$ 2.34
‎$ 30.67
+1.38%
+7.13%
-2.00%
$ 3.36M 
$ 1.96M 
1,600,000
--

Về TRIAS

Câu hỏi thường gặp

Phân tích giá TRIAS

Giá trực tiếp

Giá trực tiếp của TRIAS là 2.13 USD, thể hiện lượng giảm -2.00% trong 7 ngày qua và tăng +7.13% trong 24 giờ qua.

Xu hướng lịch sử

Giá cao nhất của TRIAS là -- USD đạt được ngày Invalid date, từ đó coin đã giảm .
Giá thấp nhất của TRIAS là -- USD, từ đó coin đã tăng .
--
--
Bạn muốn nhận báo giá mới nhất của TRIAS? Đến ngay Sàn giao dịch KuCoin để được cập nhật trực tiếp 24/7 về giá TRIAS/USD và có thể mua/bán tiền điện tử nhanh chóng.