Giá TE-FOOD

(TONE)
USD($)

Thông tin về TE-FOOD(TONE)

--
--
Mở rộng
Trang web
tefood.com
Tài liệu
tokeninsight.com
Trình khám phá
etherscan.io
Hợp đồng
Ethereum 0x2ab6bb...3c4
Kiểm toán bởi
--
Mã & Cộng đồng
Nhà đầu tư
--
‎$ 0.01499
‎$ 0.01654
‎$ 0.11897
+0.25%
-3.81%
-5.83%
$ 9.06M 
$ 46497 
568,723,685
1.00B

Về TONE

Câu hỏi thường gặp

Phân tích giá TONE

Giá trực tiếp

Giá trực tiếp của TONE là 0.01564 USD, thể hiện lượng giảm -5.83% trong 7 ngày qua và giảm -3.81% trong 24 giờ qua.

Xu hướng lịch sử

Giá cao nhất của TONE là 0.11897 USD đạt được ngày 05-05, 2021, từ đó coin đã giảm -86.85%.
Giá thấp nhất của TONE là 0.00103 USD, từ đó coin đã tăng 93.37%.
$ 0.00103
$ 0.11897
Bạn muốn nhận báo giá mới nhất của TONE? Đến ngay Sàn giao dịch KuCoin để được cập nhật trực tiếp 24/7 về giá TONE/USD và có thể mua/bán tiền điện tử nhanh chóng.