Giá Sakura

(SKU)
USD($)

Thông tin về Sakura(SKU)

--
--
Mở rộng
Trang web
clover.finance
Tài liệu
--
Trình khám phá
sakura.subscan.io
Hợp đồng
--
Kiểm toán bởi
--
Mã & Cộng đồng
Nhà đầu tư
--
‎$ 0.01149
‎$ 0.01193
‎$ 0.90446
-0.25%
+1.11%
+3.60%
$ 627056 
$ 62294 
53,000,000
1.00B

Về SKU

Câu hỏi thường gặp

Phân tích giá SKU

Giá trực tiếp

Giá trực tiếp của SKU là 0.01177 USD, thể hiện lượng tăng +3.60% trong 7 ngày qua và tăng +1.11% trong 24 giờ qua.

Xu hướng lịch sử

Giá cao nhất của SKU là 0.90446 USD đạt được ngày 08-19, 2021, từ đó coin đã giảm -98.70%.
Giá thấp nhất của SKU là 0.01013 USD, từ đó coin đã tăng 13.89%.
$ 0.01013
$ 0.90446
Bạn muốn nhận báo giá mới nhất của SKU? Đến ngay Sàn giao dịch KuCoin để được cập nhật trực tiếp 24/7 về giá SKU/USD và có thể mua/bán tiền điện tử nhanh chóng.