Giá AlphaDEX

(ROAR)
USD($)

Thông tin về AlphaDEX(ROAR)

--
--
Mở rộng
Trang web
alphadex.io
Tài liệu
--
Trình khám phá
moonriver.moonscan.io
Hợp đồng
BSC 0xe561Eb...26bOthers 0xE68bA9...655
Kiểm toán bởi
--
Mã & Cộng đồng
Nhà đầu tư
--
‎$ 0.01034
‎$ 0.01301
‎$ 0.49574
+1.15%
+7.16%
+22.38%
$ 20110 
$ 172353 
49,861,113
115,399,000

Về ROAR

Câu hỏi thường gặp

Phân tích giá ROAR

Giá trực tiếp

Giá trực tiếp của ROAR là 0.01137 USD, thể hiện lượng tăng +22.38% trong 7 ngày qua và tăng +7.16% trong 24 giờ qua.

Xu hướng lịch sử

Giá cao nhất của ROAR là 0.49574 USD đạt được ngày 01-28, 2022, từ đó coin đã giảm -97.71%.
Giá thấp nhất của ROAR là 0.0059 USD, từ đó coin đã tăng 48.10%.
$ 0.0059
$ 0.49574
Bạn muốn nhận báo giá mới nhất của ROAR? Đến ngay Sàn giao dịch KuCoin để được cập nhật trực tiếp 24/7 về giá ROAR/USD và có thể mua/bán tiền điện tử nhanh chóng.