Giá Atlas Navi

(NAVI)
USD($)

Thông tin về Atlas Navi(NAVI)

--
--
Mở rộng
Trang web
atlasnavi.com
Tài liệu
--
Trình khám phá
--
Hợp đồng
--
Kiểm toán bởi
--
Mã & Cộng đồng
Nhà đầu tư
--
‎$ 0.17
‎$ 0.195
--
-0.64%
+3.31%
+15.17%
$ 344840 
$ 306792 
--
--

Về NAVI

Câu hỏi thường gặp

Phân tích giá NAVI

Giá trực tiếp

Giá trực tiếp của NAVI là 0.18025 USD, thể hiện lượng tăng +15.17% trong 7 ngày qua và tăng +3.31% trong 24 giờ qua.

Xu hướng lịch sử

Giá cao nhất của NAVI là -- USD đạt được ngày Invalid date, từ đó coin đã giảm .
Giá thấp nhất của NAVI là -- USD, từ đó coin đã tăng .
--
--
Bạn muốn nhận báo giá mới nhất của NAVI? Đến ngay Sàn giao dịch KuCoin để được cập nhật trực tiếp 24/7 về giá NAVI/USD và có thể mua/bán tiền điện tử nhanh chóng.