Giá Morpheus Labs

(MITX)
USD($)

Thông tin về Morpheus Labs(MITX)

--
--
Mở rộng
Trang web
token.morpheuslabs.io
Tài liệu
tokeninsight.com
Trình khám phá
etherscan.io
Hợp đồng
Ethereum 0x4a527d...db6
Kiểm toán bởi
--
Mã & Cộng đồng
Nhà đầu tư
--
‎$ 0.014761
‎$ 0.01975
‎$ 24.43
+1.20%
+19.49%
+122.35%
$ 10.18M 
$ 668130 
433,999,994
--

Về MITX

Câu hỏi thường gặp

Phân tích giá MITX

Giá trực tiếp

Giá trực tiếp của MITX là 0.018026 USD, thể hiện lượng tăng +122.35% trong 7 ngày qua và tăng +19.49% trong 24 giờ qua.

Xu hướng lịch sử

Giá cao nhất của MITX là 24.43 USD đạt được ngày 01-19, 2022, từ đó coin đã giảm -99.93%.
Giá thấp nhất của MITX là 0.001963 USD, từ đó coin đã tăng 89.11%.
$ 0.001963
$ 24.43
Bạn muốn nhận báo giá mới nhất của MITX? Đến ngay Sàn giao dịch KuCoin để được cập nhật trực tiếp 24/7 về giá MITX/USD và có thể mua/bán tiền điện tử nhanh chóng.