Giá MovieBloc

(MBL)
USD($)

Thông tin về MovieBloc(MBL)

245
--
Mở rộng
Trang web
moviebloc.io
Tài liệu
moviebloc.com
Trình khám phá
--
Hợp đồng
--
Kiểm toán bởi
--
Mã & Cộng đồng
Nhà đầu tư
--
‎$ 0.00292
‎$ 0.003064
‎$ 0.045994
-0.16%
-3.45%
-7.03%
$ 45.83M 
$ 18605 
15.43B
30.00B

Về MBL

Câu hỏi thường gặp

Phân tích giá MBL

Giá trực tiếp

Giá trực tiếp của MBL là 0.002957 USD, thể hiện lượng giảm -7.03% trong 7 ngày qua và giảm -3.45% trong 24 giờ qua.

Xu hướng lịch sử

Giá cao nhất của MBL là 0.045994 USD đạt được ngày 04-01, 2021, từ đó coin đã giảm -93.57%.
Giá thấp nhất của MBL là 0.000767 USD, từ đó coin đã tăng 74.04%.
$ 0.000767
$ 0.045994
Bạn muốn nhận báo giá mới nhất của MBL? Đến ngay Sàn giao dịch KuCoin để được cập nhật trực tiếp 24/7 về giá MBL/USD và có thể mua/bán tiền điện tử nhanh chóng.