Giá Klever

(KLV)
USD($)

Thông tin về Klever(KLV)

--
--
Mở rộng
Trang web
klever.io
Tài liệu
klever.io
Trình khám phá
tronscan.org
Hợp đồng
Tron TVj7RNVH...NZS
Kiểm toán bởi
--
Mã & Cộng đồng
Nhà đầu tư
--
‎$ 0.002713
‎$ 0.003048
‎$ 0.162796
+2.07%
+3.40%
+8.90%
$ 26.31M 
$ 155503 
5.54B
10.00B

Về KLV

Câu hỏi thường gặp

Phân tích giá KLV

Giá trực tiếp

Giá trực tiếp của KLV là 0.003007 USD, thể hiện lượng tăng +8.90% trong 7 ngày qua và tăng +3.40% trong 24 giờ qua.

Xu hướng lịch sử

Giá cao nhất của KLV là 0.162796 USD đạt được ngày 03-10, 2021, từ đó coin đã giảm -98.15%.
Giá thấp nhất của KLV là 0.002211 USD, từ đó coin đã tăng 26.46%.
$ 0.002211
$ 0.162796
Bạn muốn nhận báo giá mới nhất của KLV? Đến ngay Sàn giao dịch KuCoin để được cập nhật trực tiếp 24/7 về giá KLV/USD và có thể mua/bán tiền điện tử nhanh chóng.