Giá Hathor

(HTR)
USD($)

Thông tin về Hathor(HTR)

--
--
Mở rộng
Trang web
hathor.network
Tài liệu
s3.amazonaws.com
Trình khám phá
explorer.hathor.network
Hợp đồng
--
Kiểm toán bởi
SlowMist
Mã & Cộng đồng
Nhà đầu tư
--
‎$ 0.091
‎$ 0.12584
‎$ 2.47
+0.58%
+13.84%
+5.59%
$ 26.37M 
$ 865475 
222,198,808
--

Về HTR

Câu hỏi thường gặp

Phân tích giá HTR

Giá trực tiếp

Giá trực tiếp của HTR là 0.10816 USD, thể hiện lượng tăng +5.59% trong 7 ngày qua và tăng +13.84% trong 24 giờ qua.

Xu hướng lịch sử

Giá cao nhất của HTR là 2.47 USD đạt được ngày 11-21, 2021, từ đó coin đã giảm -95.63%.
Giá thấp nhất của HTR là 0.0411 USD, từ đó coin đã tăng 61.99%.
$ 0.0411
$ 2.47
Bạn muốn nhận báo giá mới nhất của HTR? Đến ngay Sàn giao dịch KuCoin để được cập nhật trực tiếp 24/7 về giá HTR/USD và có thể mua/bán tiền điện tử nhanh chóng.