Giá Findora

(FRA)
USD($)

Thông tin về Findora(FRA)

--
--
Mở rộng
Trang web
findora.org
Tài liệu
mk0findorallrhx93ixi.kinstacdn.commk0findorallrhx93ixi.kinstacdn.com
Trình khám phá
findorascan.io
Hợp đồng
--
Kiểm toán bởi
Halborn
Mã & Cộng đồng
Nhà đầu tư
--
‎$ 0.001577
‎$ 0.001849
‎$ 0.077168
-4.34%
+3.12%
+31.86%
$ 8.07M 
$ 143126 
6.87B
21.00B

Về FRA

Câu hỏi thường gặp

Phân tích giá FRA

Giá trực tiếp

Giá trực tiếp của FRA là 0.00165 USD, thể hiện lượng tăng +31.86% trong 7 ngày qua và tăng +3.12% trong 24 giờ qua.

Xu hướng lịch sử

Giá cao nhất của FRA là 0.077168 USD đạt được ngày 04-11, 2021, từ đó coin đã giảm -97.86%.
Giá thấp nhất của FRA là 0.000897 USD, từ đó coin đã tăng 45.64%.
$ 0.000897
$ 0.077168
Bạn muốn nhận báo giá mới nhất của FRA? Đến ngay Sàn giao dịch KuCoin để được cập nhật trực tiếp 24/7 về giá FRA/USD và có thể mua/bán tiền điện tử nhanh chóng.