Giá Covesting

(COV)
USD($)

Thông tin về Covesting(COV)

--
--
Mở rộng
Trang web
covesting.io
Tài liệu
tokeninsight.com
Trình khám phá
etherscan.iobscscan.com
Hợp đồng
Ethereum 0xada86b...ea7BSC 0x0F237D...1C3
Kiểm toán bởi
--
Mã & Cộng đồng
Nhà đầu tư
--
‎$ 0.1757
‎$ 0.2001
‎$ 3.29
-1.90%
+11.38%
+7.29%
$ 3.23M 
$ 6747 
18,866,825
--

Về COV

Câu hỏi thường gặp

Phân tích giá COV

Giá trực tiếp

Giá trực tiếp của COV là 0.1957 USD, thể hiện lượng tăng +7.29% trong 7 ngày qua và tăng +11.38% trong 24 giờ qua.

Xu hướng lịch sử

Giá cao nhất của COV là 3.29 USD đạt được ngày 01-23, 2018, từ đó coin đã giảm -94.06%.
Giá thấp nhất của COV là 0.0417 USD, từ đó coin đã tăng 78.67%.
$ 0.0417
$ 3.29
Bạn muốn nhận báo giá mới nhất của COV? Đến ngay Sàn giao dịch KuCoin để được cập nhật trực tiếp 24/7 về giá COV/USD và có thể mua/bán tiền điện tử nhanh chóng.