Giá AllianceBlock

(ALBT)
USD($)

Thông tin về AllianceBlock(ALBT)

--
--
Mở rộng
Trang web
allianceblock.io
Tài liệu
allianceblock.io
Trình khám phá
etherscan.ioethplorer.ioblockscout.com
Hợp đồng
Ethereum 0x00a8b7...Eb0xDAI 0x3581cc...4a5
Kiểm toán bởi
Certik
Mã & Cộng đồng
Nhà đầu tư
--
‎$ 0.04549
‎$ 0.05994
‎$ 1.35
+2.04%
+20.80%
+29.17%
$ 12.98M 
$ 860171 
232,955,783
1.00B

Về ALBT

Câu hỏi thường gặp

Phân tích giá ALBT

Giá trực tiếp

Giá trực tiếp của ALBT là 0.05586 USD, thể hiện lượng tăng +29.17% trong 7 ngày qua và tăng +20.80% trong 24 giờ qua.

Xu hướng lịch sử

Giá cao nhất của ALBT là 1.35 USD đạt được ngày 09-06, 2021, từ đó coin đã giảm -95.87%.
Giá thấp nhất của ALBT là 0.0303 USD, từ đó coin đã tăng 45.76%.
$ 0.0303
$ 1.35
Bạn muốn nhận báo giá mới nhất của ALBT? Đến ngay Sàn giao dịch KuCoin để được cập nhật trực tiếp 24/7 về giá ALBT/USD và có thể mua/bán tiền điện tử nhanh chóng.