Giá Alkimi

(ADS)
USD($)

Thông tin về Alkimi(ADS)

213
--
Mở rộng
Trang web
alkimi.org
Tài liệu
t.me
Trình khám phá
etherscan.io
Hợp đồng
Ethereum 0x3106a0...01f
Kiểm toán bởi
--
Mã & Cộng đồng
Nhà đầu tư
--
‎$ 0.1075
‎$ 0.1211
‎$ 1,548.86
-2.41%
+8.03%
+11.42%
$ 46.49M 
$ 64623 
102,213,844
250,000,000

Về ADS

Câu hỏi thường gặp

Phân tích giá ADS

Giá trực tiếp

Giá trực tiếp của ADS là 0.1169 USD, thể hiện lượng tăng +11.42% trong 7 ngày qua và tăng +8.03% trong 24 giờ qua.

Xu hướng lịch sử

Giá cao nhất của ADS là 1,548.8637 USD đạt được ngày 01-19, 2022, từ đó coin đã giảm -99.99%.
Giá thấp nhất của ADS là 0.0048 USD, từ đó coin đã tăng 95.89%.
$ 0.0048
$ 1,548.86
Bạn muốn nhận báo giá mới nhất của ADS? Đến ngay Sàn giao dịch KuCoin để được cập nhật trực tiếp 24/7 về giá ADS/USD và có thể mua/bán tiền điện tử nhanh chóng.