KuCoin Cross Margin & Isolated Margin Bổ Sung Cặp Giao Dịch AIOZ

2022/03/31 14:11:13Thông báo

Người Dùng KuCoin Thân Mến

Để thêm đa dạng cho nhiều loại tài sản hiện có, nền tảng Giao dịch Cross Margin và Isolated Margin của KuCoin đã thêm tài sản và cặp giao dịch AIOZ Network (AIOZ).

Tài Sản Ký Quỹ Mới: AIOZ

Tài Sản Vay Mới: AIOZ

Cặp Giao Dịch Ký Quỹ Mới: AIOZ/USDT

🎁Thưởng Niêm Yết: Để chào mừng niêm yết mới, KuCoin sẽ trao ngẫu nhiên các phiếu thưởng vào tài khoản của nhà giao dịch.

*Cách nhận: Giao diện giao dịch > Nhận Thưởng

*Có thể dùng phiếu thưởng để vay tiền với lãi suất bằng 0 để bán khống hoặc mua khống trong Thị trường Ký quỹ, và chỉ có thể dùng thông qua giao diện phiếu thưởng.

*Cách sử dụng: Nhấn vào Phiếu thưởng > Chuyển tiền > Vay > Giao dịch

Hướng Dẫn Ký Quỹ:

Lời khuyên:

Những gì bạn cần biết về ký quỹ tách biệt trước khi bắt đầu giao dịch ký quỹ tách biệt:

1. Cách để giao dịch trong KuCoin Isolated Margin: Ứng dụng, Web

2. Sự Khác Biệt Giữa Ký Quỹ Tách Biệt và Ký Quỹ Gộp


Cảnh Báo Rủi Ro

Giao dịch ký quỹ liên quan đến hoạt động vay tiền với số vốn thấp hơn tương đối để giao dịch các loại tài sản tài chính và thu được lợi nhuận lớn hơn Tuy nhiên, do rủi ro của thị trường, biến động giá cả và các yếu tố khác, bạn nên thận trọng với các hành động đầu tư của mình, áp dụng mức đòn bẩy phù hợp cho giao dịch ký quỹ và cắt lỗ kịp thời. KuCoin không chịu trách nhiệm cho bất kỳ thua lỗ nào phát sinh từ giao dịch này.

Cảm ơn sự ủng hộ của bạn!

Đội Ngũ KuCoin Margin

Đi Tìm Ngọc Quý Tiền Điện Tử Tiếp Theo Trên KuCoin!

Tải về Ứng dụng KuCoin>>>

Tham gia chương trình Giao dịch Ký quỹ trên Telegram >>>