Tiền thưởng Margin Độc lập KuCoin Tuần 2: Mở khóa Phần thưởng 30.000 USDT

2022/03/24 10:56:55Thông báo

Người dùng KuCoin thân mến,

Tiền thưởng Margin Độc lập KuCoin Tuần 2 hiện đang bắt đầu! Giao dịch Margin độc lập mở khóa phần thưởng 30.000 USDT! Chia sẻ PNL và ý tưởng của bạn về Margin độc lập và giành thêm airdrop.

Thời gian hoạt động: 12:00:00 ngày 11 tháng 3 năm 2022 - 15:59:59 ngày 20 tháng 3 năm 2022 (UTC)

Hoạt động 1: Chào mừng Airdrop dành cho Nhà giao dịch mới

Trong suốt thời gian hoạt động, tất cả người dùng chưa từng giao dịch trên Margin độc lập KuCoin trước đây và có khối lượng giao dịch Margin độc lập[1] (mua+bán)[2] [3] đạt 600 USDT hoặc trở lên có thể mở khóa các phần thưởng airdrop tương ứng.

Khối lượng Giao dịch (USDT) Airdrops (USDT)
600≤ X<3.000 2 USDT mỗi giao dịch
3.000≤ X<8.000 5 USDT mỗi giao dịch
X ≥8.000 airdrop ngẫu nhiên từ 10 - 30 USDT mỗi giao dịch

Hoạt động 2: Chia sẻ PNL của bạn, giành được Airdrop

Trong thời gian hoạt động, người dùng có thể tham gia KuCoin S và đăng ảnh lợi nhuận Margin độc lập dưới bài đăng cụ thể. Được xếp hạng dựa trên PNL cao nhất, top 10 người dùng sẽ giành tới 77 USDT airdrop mỗi người.

Phần thưởng sẽ được phân phối như sau:

Xếp hạng PNL Airdrops (USDT)
Top 1 77
Top 2-5 20 mỗi hạng
Top 6-10 10 mỗi hạng

Ngoài ra, những người dùng khác (trừ người dùng top 10) chia sẻ ảnh PNL dưới bài đăng cụ thể trong KuCoin S sẽ được chia đều thêm 1.000 USDT bất kể PNL lãi hay lỗ.

Hoạt động 3: Để lại bình luận, chia sẻ 500 USDT

Trong suốt thời gian hoạt động, người dùng có thể tham gia KuCoin S và để lại bình luận về Margin độc lập dưới bài đăng cụ thể để chia đều 500 USDT.

Chia sẻ PNL, để lại bình luận và giành được Airdrop trong KuCoin S >>

Mẹo:

Người dùng có thể kiểm tra tất cả vị thế Margin độc lập và khoản nợ bằng cách vào Tài sản> giao diện Margin độc lập.

Chú ý:

1. Cách giao dịch trong Margin độc lập KuCoin: App, Web;

2. Phần thưởng cho Hoạt động 1-3 có thể được chia sẻ đồng thời;

3. Tài khoản Phụ và Tài khoản Chính sẽ được coi là cùng một tài khoản khi tham gia hoạt động này;

4. Phần thưởng sẽ được phát trong vòng 15 ngày làm việc kể từ ngày sự kiện kết thúc;

5. Đối với bất kỳ hành vi vi phạm nào xảy ra, bao gồm thao túng giao dịch, đăng ký hàng loạt tài khoản bất hợp pháp, tự trục lợi, v.v., nền tảng sẽ hủy tư cách của những người tham gia; KuCoin có quyền hủy bỏ hoặc sửa đổi bất kỳ hoạt động hoặc quy tắc hoạt động nào theo quyết định riêng của chúng tôi.

Cảm ơn sự hỗ trợ của bạn!

Đội ngũ Margin KuCoin

Hãy tìm Viên ngọc Tiền điện tử tiếp theo trên KuCoin!

Tải xuống Ứng dụng KuCoin >>> ​

Tham gia với chúng tôi trên Telegram Giao dịch Margin >>>