Công bố về Giá Bán Token MELOS

2022/03/17 03:16:35Thông báo

Người dùng KuCoin thân mến,

Đợt bán token Melos Studio (MELOS) đã kết thúc thành công. Giá bán token Melos Studio (MELOS) trên KuCoin Spotlight như sau:

  1. Giá KCS để mua hiện được cố định ở mức trung bình của giá mở cửa hàng giờ từ 07:00:00 vào ngày 16 tháng 3 năm 2022 đến 07:00:00 vào ngày 17 tháng 3 năm 2022 (UTC+7).
  2. 1 KCS = 18.26792 USDT
  3. Giá Bán Token Công khai: 1 MELOS = 0.05 USDT = 0.002737 KCS

Thời gian Bán Token Spotlight:

  1. Vào lúc 07:00:00 ngày 17 tháng 3 năm 2022 (UTC+7), KuCoin đã kết thúc vòng đăng ký bán token này, tính số cổ phần của tất cả những người tham gia đã đăng ký thành công.
  2. Từ 15:00:00 đến 16:00:00 ngày 17 tháng 3 năm 2022 (UTC+7), KuCoin sẽ khấu trừ lượng KCS tương ứng trong Tài khoản giao dịch của người dùng đủ điều kiện và phân phối lượng MELOS tương ứng (10% sẽ được phân phối vào Sự kiện Tạo Token). Vui lòng đảm bảo bạn có ít nhất 20 KCS trong Tài khoản Giao dịch vào ngày 17 tháng 03 năm 2022. Nếu khấu trừ thành công, MELOS sẽ được phân phối ngay lập tức vào Tài khoản Chính của bạn; nếu không điều kiện mua trong Spotlight của bạn sẽ bị mất.

Vui lòng lưu ý rằng số lượng cổ phần MELOS bạn sẽ nhận được dựa trên số lượng 3 ảnh chụp nhanh từ lượng KCS bạn nắm giữ.

Cảnh báo Rủi ro: Spotlight là một kênh đầu tư rủi ro cao. Nhà đầu tư nên thận trọng khi tham gia và nhận thức được rủi ro đầu tư. KuCoin không chịu trách nhiệm pháp lý về lãi hoặc lỗ đầu tư của người dùng. Thông tin chúng tôi cung cấp là để người dùng thực hiện tự nghiên cứu. Đấy không phải là lời khuyên đầu tư. KuCoin bảo lưu quyền giải thích cuối cùng về hoạt động.

Cảm ơn sự hỗ trợ của bạn!

Trân trọng,

Đội ngũ KuCoin


Tìm Viên ngọc Tiền điện tử Tiếp theo trên KuCoin!

Tải xuống Ứng dụng KuCoin>>>

Đăng ký KuCoin ngay >>>

Theo dõi chúng tôi trên Twitter >>>

Tham gia với chúng tôi trên Telegram >>>

Tham gia Cộng đồng Toàn cầu KuCoin >>>