Thử thách Liên kết KuCoin: Chia 20.000 USD và kiếm hoa hồng 70%!

Thử thách Liên kết KuCoin: Chia 20.000 USD và kiếm hoa hồng 70%!

2023/05/24 01:45:00

Quý Đại lý Liên kết KuCoin thân mến,

Chúng tôi rất vui mừng mang đến cho bạn cơ hội tham gia vào một sự kiện trong thời gian giới hạn bên cạnh thử thách chính!

Thời gian diễn ra sự kiện: 10:00 ngày 24/5/2023 – 23:59 ngày 24/6/2023 (giờ UTC)

Trong thời gian diễn ra sự kiện, các đại lý KuCoin đáp ứng bất kỳ tiêu chí nào sau đây sẽ đủ điều kiện tham gia để có cơ hội chia một phần trong 20.000 USD và kiếm được tiền hoa hồng hoàn trả 70%:

  1. Các đại lý đã mời người dùng mới và hoàn thành giao dịch đầu tiên của họ trên KuCoin;
  2. Các đại lý đã mời KOL mới tham gia Chương trình Liên kết KuCoin.

Cách thức tham gia:

Nhấn vào nút “Đăng ký tại đây” trên trang trước ngày kết thúc sự kiện với tư cách là Đại lý Liên kết KuCoin.

Trang sự kiện: [Tham gia]

Cách trở thành Đại lý Liên kết KuCoin

Tìm hiểu thêm và đăng ký qua: https://www.kucoin.com/affiliate

Quy tắc sự kiện:

Hoạt động 1: Thử thách mời người dùng mới!

Trong thời gian diễn ra sự kiện, hãy hoàn thành các thử thách dưới đây bạn sẽ nhận được phần thưởng tương ứng cùng cơ hội chia một phần trong quỹ tiền thưởng;

LƯU Ý:

  1. Người dùng sẽ nhận được tiền thưởng theo cấp độ thử thách của họ;
  2. Người dùng đã hoàn thành các cấp thử thách thứ 3, 4 và 5 sẽ cùng chia quỹ tiền thưởng Bậc 1;
  3. Chỉ những người dùng đã hoàn thành cấp độ thử thách thứ 6 mới được chia một phần trong quỹ tiền thưởng Cấp 2 ;
  4. Chỉ những người dùng đã hoàn thành cấp độ thử thách thứ 6 mới nhận được khoản hoa hồng 70% từ các giao dịch của người dùng do họ mời
  5. Tất cả người dùng được mời phải có khối lượng giao dịch (tiền mua + tiền bán x giá) lớn hơn 15 USDT để được tính là người dùng được mời hợp lệ.
  6. *Tất cả đại lý liên kết có tỷ lệ hoa hồng bị hạ xuống 0% sau đợt đánh giá Q1 sẽ được phục hồi lên 40% khi tham gia và mời được 5 người dùng giao dịch mới trong sự kiện này. Nếu đại lý liên kết mời được nhiều người dùng giao dịch mới hơn, họ cũng sẽ đủ điều kiện tham gia và giành được gói cấp cao hơn.

Hoạt động 2: Mời đối tác sự kiện!

Trong thời gian diễn ra sự kiện, những người dùng đã mời thành công các KOL chất lượng cao tham gia Chương trình liên kết KuCoin sẽ được hoàn thêm 5% từ các giao dịch được thực hiện bởi các KOL được mời của họ.

(LƯU Ý: Người được mời phải gửi thông tin của người mời trong khi gửi tài liệu đăng ký.)

Trong thời gian diễn ra sự kiện, những người dùng đã hoàn thành 10 nhiệm vụ mời trong sự kiện chính và đã mời KOL mới sẽ đủ điều kiện để chia thêm quỹ tiền thưởng trị giá 4.000 USD.

Điều khoản và Điều kiện:

1. Khối lượng giao dịch = (Tiền mua + Tiền bán) x Giá;

2. Sự kiện này cũng dành cho các đại lý liên kết mới tham gia.

3. Sự kiện sẽ yêu cầu bạn tham gia bằng cách nhấn vào nút “Tham gia” trên trang sự kiện trong thời gian quảng bá dự án chính của Thử thách KuCoin.

4. Sau khi hoàn thành các thử thách Bậc 6, đại lý sẽ nhận được khoản hoa hồng 70% từ người dùng mới, tính toán dựa trên phí giao dịch ròng mà người dùng giao dịch mới tạo ra trong thời gian diễn ra sự kiện và được gửi đến tài khoản KuCoin của bạn trong vòng 15 ngày làm việc sau thông báo cuối cùng của sự kiện;

5. Người dùng giao dịch mới: người dùng đăng ký sau ngày 01/01/2023 và chưa thực hiện giao dịch đầu tiên trước thời gian diễn ra sự kiện;

6. Tiền nạp chuyển khoản từ tài khoản KuCoin khác hoặc tiền nạp từ hồng bao của tài khoản KuCoin khác sẽ không được xem là hợp lệ;

7. Các đại lý liên kết đã tham gia gói thưởng đại lý KuCoin khác sẽ không thể cùng lúc tham gia thêm sự kiện nà;

8. KuCoin bảo lưu quyền loại bỏ tư cách nhận thưởng của người dùng nếu tài khoản có liên quan đến bất kỳ hành vi không trung thực nào (ví dụ: giao dịch rửa tiền, tài khoản đăng ký số lượng lớn vi phạm luật, tự giao dịch hoặc thao túng thị trường);

9. KuCoin bảo lưu quyền xác định và/hoặc sửa đổi hoặc thay đổi các Điều khoản hoạt động này vào bất kỳ lúc nào theo quyết định riêng và tuyệt đối của mình mà không cần thông báo trước, bao gồm nhưng không giới hạn trong việc hủy bỏ, gia hạn, chấm dứt hoặc tạm dừng Hoạt động này, các điều khoản và tiêu chí đủ điều kiện, việc lựa chọn và số lượng người chiến thắng, thời gian thực hiện bất kỳ hành động nào, đồng thời tất cả người dùng sẽ bị ràng buộc bởi những sửa đổi này.

Ngôn ngữ