Chào mừng niêm yết Plato Farm: Chia sẻ tổng giải thưởng 1,000,000 PLATO!

2022/04/22 07:51:38Chương trình khuyến mãi

Để chúc mừng Plato Farm (PLATO) được niêm yết trên KuCoin, chúng tôi sẽ phát động một chiến dịch trao tặng quỹ phần thưởng 1.000.000 PLATO dành cho những người dùng KuCoin đủ điều kiện!

Tìm hiểu thêm về Plato Farm (PLATO): https://www.platofarm.game/

Chiến dịch sẽ diễn ra từ 14:00:00, ngày 22/04/2022 đến 14:00:00, ngày 29/04/2022 (UTC).


Hoạt động 1: Nạp Để Được Chia Quỹ Giải Thưởng 300.000 PLATO!

Từ thời điểm chức năng nạp trên KuCoin bắt đầu vào 13:00, ngày 22/04/2022 đến 10:00, ngày 25/04/2022 (UTC), người dùng có số tiền nạp ròng (nạp - rút) đạt tối thiểu 5.000 PLATO sẽ được chia quỹ giải thưởng 300.000 PLATO tương ứng với tổng số tiền nạp ròng của họ.

*Phần thưởng dành cho người dùng đủ điều kiện = (tổng số tiền nạp ròng của mỗi người dùng / tổng số tiền nạp ròng của tất cả người dùng đủ điều kiện) * 300.000 PLATO

*Nạp PLATO trên KuCoin


Hoạt động 2: Cuộc Thi Mua Ròng, Được Chia Quỹ Giải Thưởng 500.000 PLATO!

Người dùng có số tiền mua ròng PLATO (mua - bán - rút) đạt 50.000 PLATO trên KuCoin sẽ được xếp hạng để chia một phần trong quỹ giải thưởng 500.000 PLATO!

Giao dịch PLATO/USDT trên KuCoin sẽ bắt đầu vào 13:00, ngày 22/04/2022 (UTC).

Phần thưởng sẽ được chia như sau:

Xếp hạngPhần thưởng
🥇Top 145.000 PLATO
🥈Top 235.000 PLATO
🥉Top 330.000 PLATO
Top 4-1020.000 PLATO mỗi người
Top 11-2015.000 PLATO mỗi người
Top 21-3010.000 PLATO mỗi người

Hoạt động 3: Phần Thưởng Mua Ròng, Trao Tặng 200.000 PLATO!

Người dùng có số tiền mua ròng (mua - bán - rút) đạt tối thiểu 5.000 PLATO trong vòng 4 ngày đầu tiên kể từ khi bắt đầu giao dịch trên KuCoin (từ 13:00:00, ngày 22/04/2022 đến 10:00:00, ngày 25/04/2022 (UTC)) sẽ được chia đều quỹ giải thưởng 200.000 PLATO.

*Mua PLATO

Lưu ý:

  1. Số tiền mua ròng = mua - bán - rút;
  2. Số tiền nạp ròng = nạp - rút;
  3. Tài khoản Phụ và Tài khoản Chính sẽ được xem là cùng một tài khoản khi tham gia hoạt động Plato Farm;
  4. Những người giành chiến thắng trong Hoạt động 2 sẽ không đủ điều kiện để nhận phần thưởng của Hoạt động 3;
  5. KuCoin sẽ cập nhật bảng xếp hạng top 10 của Hoạt động 2 trước 13:00 ngày 26/04/2022 (UTC). Bảng xếp hạng cuối cùng sẽ được cập nhật trong vòng 5 ngày làm việc kể từ khi chiến dịch kết thúc;
  6. Phần thưởng sẽ được chia trong vòng 7 ngày làm việc kể từ khi chiến dịch kết thúc;
  7. Hoạt động giao dịch trên nền tảng sẽ được kiểm tra nghiêm ngặt trong quá trình diễn ra hoạt động. Nếu thực hiện bất kỳ hành vi ý đồ xấu nào trong suốt khoảng thời gian này, bao gồm thao túng giao dịch ý đồ xấu, đăng ký hàng loạt tài khoản bất hợp pháp, tự trục lợi, v.v..., nền tảng sẽ hủy tư cách đủ điều kiện của người tham gia. KuCoin bảo lưu mọi quyền để thực hiện theo quyết định riêng của mình để xác định liệu hành vi giao dịch có được xem là hành vi gian lận hay không, và xác định liệu có cần hủy tư cách tham gia của người dùng hay không. Quyết định cuối cùng do KuCoin đưa ra có hiệu lực pháp lý đối với tất cả những người tham gia đã tham gia cuộc thi. Theo đó, người dùng xác nhận việc đăng ký và sử dụng KuCoin là tự nguyện và không bị ép buộc, can thiệp hoặc tác động bởi KuCoin theo bất kỳ cách nào.

Hoạt động này không liên quan đến Tập đoàn Apple.

Đi Tìm Ngọc Quý Tiền Điện Tử Tiếp Theo Trên KuCoin!

Tải về Ứng dụng KuCoin>>>

Theo dõi chúng tôi trên Twitter >>>

Tham gia cùng chúng tôi trên Telegram >>>

Tham gia các Cộng đồng Toàn cầu của KuCoin >>>

Cạnh tranh mua ròng PLATO Top 10

Xin chúc mừng!

RankEmail/PhoneAmountRewards (PLATO)
1mia***@***.com982,648.7245,000
2603***966,168.2135,000
3erd***@***.com963,189.0230,000
4jhh***@***.com926,458.3520,000
5wkd***@***.com914,874.2020,000
6968***874,461.6320,000
7fir***@***.com852,948.9020,000
8gro***@***.com834,237.1220,000
9h_r***@***.com831,028.4820,000
10bob***@***.com818,374.0820,000