DeFiChain: Hậu Cách mạng Fintech! Chia sẻ $50.000 DFI!

2022/06/01 14:17:27Chương trình khuyến mãi

Để cảm ơn sự ủng hộ liên tục của người dùng, chúng tôi sẽ khởi động một chiến dịch cùng với dự án của DeFiChain để tặng quỹ giải thưởng DFI trị giá 50.000 USD cho những người dùng KuCoin đủ điều kiện.

Tìm hiểu thêm về DeFiChain (DFI): https://defichain.com/

Chiến dịch sẽ bắt đầu từ 10:00:00 ngày 2 tháng 6 năm 2022 đến 10:00:00 ngày 9 tháng 6 năm 2022 (giờ UTC).


Hoạt động 1: Tiền thưởng cho người dùng DFI mới, Chia sẻ phần thưởng DFI trị giá 5.000 đô la!

Người dùng đáp ứng các yêu cầu sau sẽ được coi là người dùng đủ điều kiện:

1. Chưa bao giờ giao dịch DFI trên KuCoin trước 17:00 ngày 2 tháng 6 năm 2022 (theo giờ Việt Nam);

2. Có số tiền giao dịch (mua + bán) ít nhất 50 DFI trong thời gian chiến dịch.

Tất cả những người đủ điều kiện sẽ nhận được một phần bằng nhau trong tổng Giải thưởng DFI trị giá 5.000 đô la!

Chưa có tài khoản KuCoin? Đăng ký tại đây.


Hoạt động 2: Thử thách Giao dịch DFI, cùng chia sẻ tổng giải thưởng DFI trị giá 35.000$!

Trong thời gian diễn ra cuộc thi, top 50 người dùng có lượng giao dịch DFI (mua + bán) cao nhất trên KuCoin sẽ giành được một phần trong tổng giải thưởng DFI trị giá 35.000$!

Phần thưởng sẽ được phân phối như sau:

Xếp hạngPhần thưởng
🥇Top 1DFI trị giá 1.500$
🥈Top 2DFI trị giá 1.300$
🥉Top 3DFI trị giá 1.200$
Top 4-10DFI trị giá 1.000$ mỗi người
Top 11-20DFI trị giá 800$ mỗi người
Top 21-30DFI trị giá 600$ mỗi người
Top 31-50DFI trị giá 500$ mỗi người

Hoạt động 3: Phần thưởng tham gia, tổng giá trị giải thưởng DFI trị giá 10.000$!

Người dùng có lượng giao dịch (mua + bán) ít nhất 100 DFI và thêm cặp giao dịch DFI/USDT, DFI/BTC vào danh sách Yêu thích của họ sẽ chia đều DFI trị giá 10.000$.

Lưu ý:

  1. Lượng giao dịch = mua + bán;
  2. Tài khoản phụ và Tài khoản chính sẽ được coi là cùng một tài khoản khi tham gia sự kiện DFI;
  3. Người trúng thưởng trong Hoạt động 2 sẽ không đủ điều kiện để nhận phần thưởng Hoạt động 3;
  4. KuCoin sẽ cập nhật bảng xếp hạng top 10 của Hoạt động 2 trước 13:00 ngày 7 tháng 6 năm 2022 (giờ UTC). Bảng xếp hạng cuối cùng sẽ được cập nhật trong vòng 5 ngày làm việc sau khi kết thúc chiến dịch;
  5. Phần thưởng sẽ được trao trong vòng 7 ngày làm việc sau khi kết thúc chiến dịch;
  6. Hoạt động giao dịch trên nền tảng sẽ được kiểm tra nghiêm ngặt trong quá trình diễn ra chiến dịch. Nếu có bất kỳ hành vi gian lận nào diễn ra trong thời gian sự kiện, bao gồm gian lận thao túng giao dịch, đăng ký hàng loạt tài khoản bất hợp pháp, tự mua bán, v.v., nền tảng sẽ hủy tư cách của những người tham gia đó. KuCoin bảo lưu mọi quyền thực hiện theo quyết định riêng của chúng tôi để xác định xem hành vi giao dịch có được coi là hành vi gian lận hay không và xác định xem có hủy tư cách tham gia của người dùng hay không. Quyết định cuối cùng do KuCoin đưa ra có hiệu lực pháp lý đối với tất cả những người đã tham gia cuộc thi. Người dùng theo đây xác nhận rằng việc đăng ký và sử dụng KuCoin của họ là tự nguyện và không bị KuCoin ép buộc, can thiệp hoặc ảnh hưởng theo bất kỳ cách nào.

Hoạt động này không liên quan đến Apple Inc.

Tìm Crypto Gem tiếp theo trên KuCoin!

Tải Ứng dụng KuCoin >>>

Theo dõi chúng tôi trên Twitter >>>

Tham gia với chúng tôi trên Telegram >>>

Tham gia Cộng đồng KuCoin toàn cầu >>>

Cuộc thi Thương mại DFI Top 10

Xin chúc mừng!

RankEmail/PhoneAmountRewards (DFI)
1lig***@***.com530,278.46707.55
2jis***@***.com478,832.45613.21
3gqe***@***.com397,407.45566.04
4305***379,495.40471.70
5det***@***.com358,209.35471.70
6920***337,209.35471.70
7kot***@***.com313,477.45471.70
8huo***@***.com307,973.52471.70
9913***@***.com302,987.35471.70
10htw***@***.com287,300.52471.70