Thị trường Token dùng đòn bẩy (ETF) KuCoin thêm AGIXUP, AGIXDOWN

Thị trường Token dùng đòn bẩy (ETF) KuCoin thêm AGIXUP, AGIXDOWN

04:03:10 02/03/2024

Quý Người dùng KuCoin thân mến,

Chúng tôi đã thêm  AGIXUP, AGIXDOWN nhằm làm phong phú thêm nhiều loại tài sản có sẵn trên thị trường Token dùng đòn bẩy (ETF) của KuCoin.

Các cặp giao dịch mới:  AGIXUP/USDT, AGIXDOWN/USDT.

👉 Cách bắt đầu với Token dùng đòn bẩy trên Ứng dụng KuCoin?

👉 Cách bắt đầu với Token dùng đòn bẩy trên Trang web KuCoin?

Cảnh báo rủi ro: So với các công cụ phái sinh và token dùng đòn bẩy do các tổ chức khác phát hành và quản lý, token dùng đòn bẩy KuCoin chịu rủi ro và chi phí thấp hơn. Tuy nhiên, không có nghĩa là không có rủi ro. Khi giao dịch Token dùng đòn bẩy KuCoin hoặc sử dụng các dịch vụ liên quan của Token dùng đòn bẩy KuCoin, bạn được xem là đã hiểu đầy đủ các rủi ro của Token dùng đòn bẩy KuCoin và đồng ý chịu mọi trách nhiệm đối với tất cả các hành vi giao dịch hoặc phi giao dịch liên quan đến tài khoản KuCoin của bạn. Vui lòng không giao dịch hay đầu tư vào bất kỳ sản phẩm nào vượt quá khả năng tài chính của bạn.

Cảm ơn bạn đã ủng hộ!

Đội ngũ KuCoin


Cùng tìm đồng tiền điện tử sáng giá tiếp theo trên KuCoin!

Đăng ký trên KuCoin ngay! >>>

Tải xuống ứng dụng KuCoin >>>

Theo dõi chúng tôi trên X (Twitter) >>>

Tham gia Cộng đồng Toàn cầu KuCoin >>>