ซับสไครบ์ผลิตภัณฑ์ KuCoin Earn PoS (Proof of Stake) และรับส่วนแบ่งจากรางวัล 5,000 USDT

ซับสไครบ์ผลิตภัณฑ์ KuCoin Earn PoS (Proof of Stake) และรับส่วนแบ่งจากรางวัล 5,000 USDT

17/04/2567 08:03:10

เรียนผู้ใช้ KuCoin

KuCoin Earn ยินดีที่จะประกาศโปรโมชันการซับสไครบ์สำหรับผลิตภัณฑ์ KuCoin Earn PoS (Proof of Stake) เมื่อเข้าร่วมการซับสไครบ์ ผู้ใช้จะมีโอกาสได้รับรางวัล $5,000

โทเค็นที่เข้าเกณฑ์: ETH, CFX, NEAR, ROSE, DOT, SOL และ MATIC

หมวดหมู่ผลิตภัณฑ์ที่เข้าเกณฑ์: ผลิตภัณฑ์การสเตกและผลิตภัณฑ์โปรโมชันที่ถูกล็อค

ช่วงเวลาแคมเปญ:

ตั้งแต่เวลา 16:00 น. ของวันที่ 16 เมษายน 2024 ถึงเวลา 16:00 น. ของวันที่ 30 เมษายน 2024 (UTC+7)

แคมเปญที่ 1: การแข่งขันซับสไครบ์โทเค็น PoS

ในระหว่างช่วงเวลาแคมเปญ ผู้ใช้ 100 อันดับแรกที่มียอดการซับสไครบ์สุทธิสูงสุดสำหรับผลิตภัณฑ์แคมเปญจะได้รับรางวัล USDT ที่สอดคล้องกันตามการจัดอันดับ โดยในการเข้าร่วม ผู้ใช้จะต้องมียอดการซับสไครบ์สุทธิสะสมอย่างน้อย $500 ในผลิตภัณฑ์

รายละเอียดรางวัล

อันดับรางวัลต่อผู้ใช้ (ใน USDT)
อันดับที่ 1$1,000
อันดับที่ 2 - 10$200
อันดับที่ 11 - 50$50
อันดับที่ 51 - 100$10

แคมเปญที่ 2: พิเศษสำหรับผู้ใช้ใหม่ ซับสไครบ์เพื่อรับคูปองเพิ่มเรท $1,000

ในระหว่างช่วงเวลาแคมเปญ ผู้ใช้ KuCoin Earn ใหม่ 100 คนแรกที่ซับสไครบ์ผลิตภัณฑ์แคมเปญดังกล่าวข้างต้นจะได้รับคูปองเพิ่มเรทมูลค่า $1,000 โดยในการเข้าร่วม ผู้ใช้จะต้องมียอดการซับสไครบ์สุทธิสะสมอย่างน้อย $100 ในผลิตภัณฑ์

วิธีเข้าร่วม:

  1. คลิกปุ่มลงทะเบียนในหน้าแคมเปญนี้
  2. ซับสไครบ์ผลิตภัณฑ์แคมเปญที่เกี่ยวข้อง

ข้อกำหนดและเงื่อนไข:

  1. ผู้ใช้สามารถรับรางวัลตามลำดับขั้นได้เพียงรางวัลเดียว โดยแจกจ่ายตามลำดับก่อนหลัง
  2. หากรางวัลทั้งหมดสำหรับระดับที่เกี่ยวข้องถูกแจกจ่ายก่อนสิ้นสุดระยะเวลาแคมเปญ ผู้ใช้อาจได้รับรางวัลจากระดับที่ต่ำกว่า
  3. ยอดการซับสไครบ์สุทธิ = ยอดการซับสไครบ์รวม - ยอดการรีดีมรวม
  4. ผู้ใช้จะต้องลงทะเบียนในหน้าแคมเปญเพื่อเข้าร่วมและรับรางวัล
  5. ผู้ใช้ใหม่หมายถึงผู้ที่ไม่เคยซับสไครบ์ผลิตภัณฑ์ KuCoin Earn ใดๆ ก่อนเริ่มแคมเปญ
  6. รางวัลจะแจกจ่ายภายใน 14 วันทำการหลังจากสิ้นสุดแคมเปญ
  7. รางวัลจะแจกจ่ายในรูปแบบของคูปองเงินสดและคูปองเพิ่มเรท
  8. บัญชีย่อยและบัญชีหลักจะถือว่าเป็นบัญชีเดียวกัน

คำเตือนความเสี่ยง:

KuCoin Earn เป็นช่องทางการลงทุนที่มีความเสี่ยง ผู้ลงทุนควรเข้าร่วมโดยคำนึงถึงความเสี่ยงในการลงทุน KuCoin Group จะไม่รับผิดชอบต่อผลกำไรหรือการขาดทุนจากการลงทุนของผู้ใช้ โดยข้อมูลที่เราให้มีวัตถุประสงค์เพื่อการวิจัยของผู้ใช้ ซึ่งไม่ใช่คำแนะนำในการลงทุน KuCoin Group ขอสงวนสิทธิ์ในการตีความขั้นสุดท้ายสำหรับกิจกรรม KuCoin จะไม่รับผิดชอบต่อการสูญเสียสินทรัพย์ที่เกิดจากการตัดสินใจลงทุนของผู้ใช้หรือการดำเนินการที่เกี่ยวข้อง ทั้งนี้ ผู้ใช้จะเป็นผู้รับผิดชอบต่อการกระทำของตนอย่างสมบูรณ์

ขอขอบคุณสำหรับการสนับสนุน!

ทีม KuCoin Earn