KuCoin Futures จะเพิกถอนสัญญา GNS และ ANT ที่ใช้ USDT เป็นหลักประกัน

KuCoin Futures จะเพิกถอนสัญญา GNS และ ANT ที่ใช้ USDT เป็นหลักประกัน

27/03/2567 22:03:10

เรียนผู้ใช้ KuCoin Futures

เนื่องจากสภาพคล่องไม่เพียงพอ KuCoin Futures จะเพิกถอนสัญญา GNS (Gains Network) และ ANT (Aragon) Perpetual ในวันที่ 29 มีนาคม 2024 เวลา 15:00 น. (UTC+7)

โดยมีการเตรียมการสำหรับการเพิกถอนดังนี้:

สัญญา GNS/USDT และ ANT/USDT Perpetual จะถูกเพิกถอนในเวลา 15:00 น. ของวันที่ 29 มีนาคม 2024 (UTC+7) ด้วยการเพิกถอนสัญญาเหล่านี้ คำสั่งที่เปิดอยู่จะถูกยกเลิกและโพสิชันจะถูกชำระด้วยราคา Mark Price เฉลี่ยในช่วง 30 นาทีสุดท้ายก่อนการเพิกถอน หากเกิดความผันผวนของตลาดที่ผิดปกติและมีการบิดเบือนราคา Mark Price อย่างประสงค์ร้ายก่อน 30 นาทีสุดท้ายของการเพิกถอน KuCoin Futures อาจปรับราคาที่ใช้ชำระราคาให้อยู่ในระดับที่เหมาะสมตามสถานการณ์จริง

อัตราการระดมทุนปัจจุบันที่เวลา 15:00 น. (UTC+7) ในวันที่มีการเพิกถอนจะเป็น 0 และการชำระราคาจะไม่เรียกเก็บค่าธรรมเนียมการระดมทุนหรือค่าบริการใดๆ

ตลาดอาจผันผวนอย่างรวดเร็วก่อนที่สัญญาจะถูกเพิกถอน ขอแนะนำให้ผู้ใช้ควบคุมความเสี่ยงด้วยการลดเลเวอเรจหรือปิดโพสิชันล่วงหน้า

GNS (Gains Network) และ ANT (Aragon) Futures Grid ใน Trading Bot จะได้รับผลกระทบในลักษณะเดียวกัน เราขอแนะนำให้ผู้ใช้ปิดโพสิชันล่วงหน้าเพื่อหลีกเลี่ยงการสูญเสียที่ไม่จำเป็น

ขอขอบคุณสำหรับความเข้าใจและการสนับสนุน!

ทีมงาน KuCoin Futures


บทแนะนำเพื่อเริ่มต้นเทรดฟิวเจอร์สอย่างรวดเร็ว:

บทแนะนำบนเว็บ

บทแนะนำบนแอป

คำเตือนความเสี่ยง: การเทรดฟิวเจอร์สเป็นกิจกรรมที่มีความเสี่ยงสูง ที่มีศักยภาพสำหรับกำไรมหาศาลและขาดทุนมหาศาล ผลกำไรในอดีตไม่ได้แสดงถึงผลตอบแทนในอนาคต ความผันผวนของราคาอย่างรุนแรงอาจส่งผลให้เกิดการบังคับชำระบัญชีของยอดหลักประกันทั้งหมด ข้อมูลนี้ไม่ควรถือว่าเป็นคำแนะนำการลงทุนจาก KuCoin การเทรดทั้งหมดขึ้นอยู่กับดุลยพินิจและเป็นความเสี่ยงของคุณเอง KuCoin จะไม่รับผิดชอบต่อการสูญเสียใดๆ ที่เกิดจากการเทรดฟิวเจอร์ส

ขอขอบคุณสำหรับการสนับสนุน!

ทีมงาน KuCoin

ค้นหาคริปโตแห่งอนาคตที่ KuCoin!

เปิดบัญชี KuCoin เลย! >>>

ดาวน์โหลดแอป KuCoin >>>

ติดตามเราได้ทาง Twitter >>>

เข้าร่วมกับเราที่ Telegram >>>

เข้าร่วมชุมชน KuCoin ทั่วโลก >>>