Konkurs notowania Root Network: Dołącz, aby podzielić 31 000 $ w ROOT!

Konkurs notowania Root Network: Dołącz, aby podzielić 31 000 $ w ROOT!

24.11.2023, 14:03:08

Aby uczcić notowanie Root Network (ROOT) na KuCoin, rozpoczniemy kampanię mającą na celu rozdanie puli nagród ROOT o wartości 31 000 $ kwalifikującym się użytkownikom KuCoin!

Dowiedz się więcej o Root Network (ROOT): https://www.therootnetwork.com/


Aktywność 1: Konkurs handlowy ROOT. Handluj, aby podzielić się pulą nagród ROOT o wartości 15 000 $!

⏰Okres kampanii: 21 listopada 2023 r. o 09:00 do 26 listopada 2023 r. o 09:00

Kliknij tutaj, aby się zarejestrować (link będzie dostępny po otwarciu handlu ROOT na KuCoin)

Pula A: Bądź w pierwszej trzydziestce, wygraj część z 10 000 $ w ROOT!

W okresie aktywności 30 najlepszych użytkowników z najwyższą kwotą transakcji ROOT na rynku spot (kupno + sprzedaż) na KuCoin zostanie zakwalifikowanych do podziału puli nagród ROOT o wartości 10 000 $!

Ranking Pula nagród
1 2500 $ w ROOT
2 1500 $ w ROOT
3 900 $ w ROOT
4-10 300 $ w ROOT każdy
11-30 150 $ w ROOT każdy

Pula B: Handluj ROOT konsekwentnie, wygraj udział w 5000 $ w ROOT!

W okresie aktywności użytkownicy, którzy handlują ROOT nieprzerwanie przez 5 dni i mają wolumen obrotu ROOT (kwota transakcji x cena) wynoszący co najmniej 1000 $ na KuCoin, podzielą się po równo pulą nagród ROOT o wartości 5000 $ (z wyłączeniem 30 najlepszych zwycięzców).

*Co 24 godziny (na przykład 21.11 09:00 - 22.11 09:00) liczy się jako 1 dzień.

*Nagroda dla każdego kwalifikującego się użytkownika = 5000 $ w ROOT / Liczba wszystkich kwalifikujących się użytkowników.

Uwagi:

1. Tylko użytkownicy, którzy ukończyli rejestrację (zalogowali się na konto KuCoin i odwiedzili stronę aktywności) są uznawani za uprawnionych do udziału w wydarzeniu.

2. Ilość nagród zostanie obliczona na podstawie średnich dziennych cen zamknięcia w okresie aktywności.

3. Nagrody zostaną rozdane w ciągu 15 dni roboczych po zakończeniu aktywności.


Aktywność 2: Witamy na KuCoin! Zdobądź część z 8000 $ w ROOT!

⏰Okres kampanii: 21 listopada 2023 r. o 09:00 do 28 listopada 2023 r. o 09:00

W okresie kampanii użytkownicy, którzy zarejestrowali się na KuCoin podczas wydarzenia i dokonali transakcji ROOT/USDT (kupno + sprzedaż) wynoszącej co najmniej 100 $ na KuCoin, otrzymają nagrodę ROOT o wartości 4 $!

Kwalifikujący się tokenWolumen transakcji na rynku spot ROOT/USDTNagrody Zwycięzcy
ROOT100 $4 $ w ROOT Pierwsze 2000 użytkowników, którzy spełnią wymagania

Uwagi:

1. Tylko nowo zarejestrowani użytkownicy, którzy podczas wydarzenia przejdą weryfikację KYC, będą uważani za kwalifikujących się użytkowników;

2. Kto pierwszy ten lepszy! Tylko pierwsze 2000 użytkowników może otrzymać nagrody.


Aktywność 3: Specjalne wydarzenie dla partnerów: Podziel 2000 $ w ROOT i zdobądź specjalne nagrody dla nowych użytkowników!

⏰Okres kampanii: 21 listopada 2023 r. o 09:00 do 28 listopada 2023 r. o 09:00

W okresie kampanii partnerzy KuCoin, którzy zaproszą istniejących i nowych użytkowników do handlu ROOT na KuCoin, otrzymają szansę wygrania części z 2000 $ w zależności od liczby zaproszonych użytkowników. Jeśli zaproszony jest nowo zarejestrowanym użytkownikiem, partner otrzyma również specjalną nagrodę w wysokości 8 dolarów za każdego nowego użytkownika.

Podział nagród:

Poziom Zaproszeni handlujący Stała nagroda (na podstawie osiągniętego poziomu) Specjalna nagroda dla nowych użytkowników
13~930 $ w ROOT 8 $ w ROOT za nowego użytkownika (nowi użytkownicy muszą przejść KYC i przeprowadzić transakcję ROOT)


210~29 60 $ w ROOT
330~59 200 $ w ROOT
4>=60500 $ w ROOT

Uwagi:

1. Aby partnerzy kwalifikowali się do nagród, zaproszeni użytkownicy muszą handlować dowolną monetą na kwotę wyższą niż 100 $ w czasie trwania wydarzenia.

2. Nagrody będą przyznawane na zasadzie „kto pierwszy, ten lepszy”. Partnerzy muszą zalogować się na swoje konto KuCoin i zarejestrować się na wydarzenie, klikając przycisk „Dołącz”.

3. Odwiedź stronę partnera w aplikacji lub na stronie internetowej, a następnie skopiuj i udostępnij innym swój link polecający.

4. Gdy użytkownicy dołączą do wydarzenia, KuCoin będzie śledzić ich udział i obliczać ich istniejących poleconych oraz nowych zaproszonych, którzy handlują na KuCoin, a nagrody zostaną przesłane na ich konto KuCoin w ciągu 15 dni roboczych po zakończeniu wydarzenia.

5. Partnerzy z większą liczbą zaproszonych będą mieli pierwszeństwo w otrzymaniu nagród, jeśli przydzielone nagrody przekroczą 2000 $.

6. KuCoin zastrzega sobie prawo do zdyskwalifikowania użytkowników przy podziale nagród, jeśli konto jest zaangażowane w jakiekolwiek nieuczciwe zachowanie (np. wash trading, nielegalne masowe rejestrowanie kont, samoobrót lub manipulacje rynkiem).

7. KuCoin zastrzega sobie prawo do tego, aby w dowolnym momencie, według własnego uznania, zmienić i/lub zmodyfikować niniejszy regulamin bez uprzedniego powiadomienia, w tym między innymi prawo do anulowania, przedłużenia, zakończenia lub zawieszenia tej aktywności, jej warunków i kryteriów uprawniających do udziału, wyboru i liczby zwycięzców oraz harmonogramu działań. Zmiany te będą dotyczyć wszystkich użytkowników.

8. W przypadku jakichkolwiek rozbieżności między wersją przetłumaczoną a oryginalną wersją angielską, wersja angielska ma pierwszeństwo.


Aktywność 4: Uruchom bota transakcyjnego ROOT i podziel się pulą nagród ROOT o wartości 3000$!

⏰Okres kampanii: 21 listopada 2023 r. o 09:00 do 28 listopada 2023 r. o 09:00

Pula 1: Wydarzenie z botem handlowym ROOT, wygraj część Z 1500 $ w ROOT!

Kwalifikujące się pary handlowe: ROOT/USDT

Kwalifikujące się boty: Spot Grid, Martingale, Infinity Grid, DCA i Inteligentne Rebalansowanie

W okresie trwania kampanii użytkownicy, których skumulowana inwestycja dokonana przy użyciu botów transakcyjnych ROOT/USDT osiągnie 500 $, wygrają część puli nagród ROOT o wartości 1500 $!

Kwota nagrody zostanie przydzielona proporcjonalnie do całkowitego wolumenu transakcji użytkowników (kwota transakcji x cena).

Uwaga: Kwota nagrody = pula nagród * wolumen obrotu użytkownika / całkowity wolumen obrotu kwalifikujących się użytkowników.

Pula 2: Bądź wśród 10 najlepszych traderów: Handluj, aby wygrać część o wartości 1500 $ w ROOT!

W okresie trwania kampanii 10 najlepszych kont z najwyższym wolumenem transakcji ROOT (kwota transakcji x cena) uzyskanym przy użyciu botów na KuCoin zostanie zakwalifikowanych do wygrania części z puli nagród ROOT o wartości 1500 $!

Nagrody zostaną rozdzielone w następujący sposób:

Ranking Nagrody
Top 1 550 $ w ROOT
Top 2 350 $ w ROOT
Top 3 250 $ w ROOT
Top 4-10 50 $ w ROOT każdy

Uwagi:

1. Wolumen obrotu będzie obliczany w USDT.

2. Ostateczna lista zwycięzców zostanie ogłoszona w ciągu 7 dni od zakończenia wydarzenia. Nagrody zostaną rozdane w ciągu 7-14 dni roboczych po zakończeniu kampanii.


Aktywność 5: KuCoin i Root Network Twitter Space, dołącz, aby podzielić 1000 $ w ROOT!

Dołącz do KuCoin i Root Network na Twitter Space, użytkownicy obserwujący The Root Network na Twitterze będą mieli szansę na wygranie części z 1000 $ w ROOT.

📻Kanał: https://twitter.com/KuCoinCom

💰Nagrody: 20 słuchaczy zostanie losowo wybranych i nagrodzonych po 50 $ każdy!

Aby być na bieżąco obserwuj nasz oficjalny X (Twitter)!


Aktywność 6: Sesja AMA z Root Network! Dołącz, aby podzielić 2 000 $ w ROOT!

Dołącz do KuCoin AMA z ROOT na grupie telegramowej KuCoin Exchange, 2000 $ w $ ROOT do rozdania!

📍Miejsce AMA: https://t.me/KuCoin_Exchange

Dołącz do oficjalnej społeczności KuCoin aby dowiedzieć się więcej o szczegółach aktywności.


Uwagi:

1. Działalność handlowa na platformie zostanie poddana rygorystycznej kontroli podczas aktywności. W przypadku jakichkolwiek złośliwych działań przeprowadzonych w tym okresie, w tym złośliwych manipulacji transakcjami, nielegalnej masowej rejestracji kont, samoobrotu itp., platforma zdyskwalifikuje uczestników. KuCoin zastrzega sobie wszelkie prawa, aby według własnego uznania określić, czy dana aktywność transakcyjna jest uznana za oszustwo i zdecydować czy zdyskwalifikować danego użytkownika. Ostateczna decyzja podjęta przez KuCoin jest prawnie wiążąca dla wszystkich uczestników, którzy wzięli udział w konkursie. Użytkownicy niniejszym potwierdzają, że ich rejestracja i korzystanie z KuCoin są dobrowolne, nie są wymuszane, ograniczane ani podjęte pod wpływem KuCoin;

2. Jeśli użytkownicy mają wątpliwości co do wyniku aktywności, należy pamiętać, że oficjalny termin odwołania się od wyniku wynosi 2 miesiące od zakończenia kampanii. Po tym okresie nie przyjmujemy żadnych odwołań.

3. W przypadku jakichkolwiek rozbieżności między przetłumaczoną a oryginalną wersją angielską, wersja angielska ma pierwszeństwo.

4. Ta aktywność nie jest powiązana z Apple Inc.


Znajdź kolejny krypto Gem na KuCoin!

Pobierz aplikację KuCoin >>>

Obserwuj nas na X (Twitterze) >>>

Dołącz do nas na Telegramie >>>

Dołącz do globalnych społeczności KuCoin >>>

Język