Subskrybuj produkty PoS (Proof of Stake) na KuCoin Earn, do podziału 5000 USDT w nagrodach

Subskrybuj produkty PoS (Proof of Stake) na KuCoin Earn, do podziału 5000 USDT w nagrodach

17.04.2024, 08:03:10

Drodzy użytkownicy KuCoin,

KuCoin Earn z przyjemnością ogłasza promocję subskrypcji produktów PoS (Proof of Stake). Biorąc udział w subskrypcji, użytkownicy mają szansę podzielić się nagrodami w wysokości 5000 USD.

Kwalifikujący się token: ETH, CFX, NEAR, ROSE, DOT, SOL oraz MATIC

Kwalifikująca się kategoria produktu: Produkty do stakowania i zablokowane produkty promocyjne

Czas trwania kampanii:

od godziny 11:00 dnia 16 kwietnia 2024 r. do godziny 11:00 dnia 30 kwietnia 2024 r.

Kampania 1: Konkurs subskrypcji tokenów PoS

W okresie kampanii 100 najlepszych użytkowników z najwyższą kwotą subskrypcji netto dla produktów kampanii otrzyma odpowiednie nagrody USDT w oparciu o ich ranking. Aby wziąć udział w promocji, użytkownicy muszą posiadać łączną kwotę subskrypcji netto produktów o wartości co najmniej 500 USD.

Podział nagród

RankingNagrody na użytkownika (w USDT)
1 miejsce1000 $
2 - 10 miejsce200 $
11 - 50 miejsce50 $
51 - 100 miejsce10 $

Kampania 2: Tylko dla nowych użytkowników. Subskrybuj, aby podzielić 1000 $ w kuponach na podniesienie stawki

W okresie trwania kampanii pierwszych 100 nowych użytkowników KuCoin Earn, którzy subskrybują wyżej wymienione produkty kampanii, otrzyma kupon na podniesienie stawki o wartości 1000 $. Aby wziąć udział w promocji, użytkownicy muszą posiadać łączną kwotę subskrypcji netto produktów o wartości co najmniej 100 USD.

Jak wziąć udział:

  1. Kliknij przycisk rejestracji na tej stronie kampanii;
  2. Subskrybuj odpowiednie produkty kampanii;

Regulamin:

  1. Użytkownicy mogą otrzymać tylko jedną nagrodę wielopoziomową, przyznawaną na zasadzie "kto pierwszy, ten lepszy".
  2. Jeśli wszystkie nagrody dla odpowiedniego poziomu zostaną rozdane przed końcem okresu kampanii, użytkownicy mogą otrzymać nagrody z niższego poziomu;
  3. Kwota subskrypcji netto = całkowita kwota subskrypcji - całkowita wykupiona kwota
  4. Użytkownicy muszą zarejestrować się na stronie kampanii, aby wziąć w niej udział i otrzymać nagrody.
  5. Nowi użytkownicy odnoszą się do tych, którzy nigdy nie subskrybowali żadnych produktów KuCoin Earn przed rozpoczęciem kampanii.
  6. Nagrody zostaną rozdane w ciągu 14 dni roboczych od zakończenia kampanii.
  7. Nagrody będą dystrybuowane w formie kuponów gotówkowych i kuponów na podniesienie stawki.
  8. Subkonta i konta główne będą traktowane jako to samo konto;

Ostrzeżenie o ryzyku:

KuCoin Earn to kanał inwestycyjny obarczony ryzykiem. Inwestorzy powinni być rozważni w swoim uczestnictwie i być świadomi ryzyka inwestycyjnego. Grupa KuCoin nie ponosi odpowiedzialności za zyski lub straty inwestycyjne użytkowników. Dostarczane przez nas informacje służą użytkownikom do prowadzenia własnych badań; nie są poradą inwestycyjną. Grupa KuCoin zastrzega sobie prawo do ostatecznej interpretacji tego wydarzenia. KuCoin nie ponosi odpowiedzialności za utratę aktywów spowodowaną własnymi decyzjami inwestycyjnymi użytkownika lub związanymi z tym działaniami, użytkownik bierze pełną odpowiedzialność za swoje czyny.

Dziękujemy za wsparcie!

Zespół KuCoin Earn