Przedstawiamy mechanizm zleceń typu „Call Auction” na KuCoin dla nowych par handlowych

Przedstawiamy mechanizm zleceń typu „Call Auction” na KuCoin dla nowych par handlowych

22.01.2024, 04:03:09

Drodzy użytkownicy KuCoin,

Aby zmniejszyć wahania cen podczas notowania nowych par handlowych, a także zmniejszyć ryzyko, jakie ponoszą użytkownicy podczas handlu takimi parami handlowymi, KuCoin wprowadził mechanizm zleceń typu call auction dla nowych par handlowych przed rozpoczęciem ich handlu. Podczas call auction użytkownicy mogą składać zlecenia, jednak zlecenia te nie zostaną natychmiast zrealizowane. Wszystkie zlecenia kupna i sprzedaży z etapu call auction będą dopasowywane na podstawie priorytetu ceny i czasu, który określa cenę otwarcia.

Cena otwarcia ustalana jest na podstawie trzech kryteriów:

  1. Jest to cena, która doprowadzi do największego wolumenu obrotu.
  2. Zlecenia kupna z cenami wyższymi od tej ceny oraz zlecenia sprzedaży z cenami niższymi od tej ceny mogą zostać zrealizowane.
  3. Wszystkie zlecenia kupna lub wszystkie zlecenia sprzedaży po tej cenie zostaną zrealizowane.

Call auction składa się z dwóch faz:

  1. Faza 1: Użytkownicy mogą składać i anulować zlecenia w dowolnym momencie.
  2. Faza 2: Użytkownicy mogą składać zlecenia w dowolnym momencie, jednakże zleceń nie można anulować.

Czas trwania każdej fazy będzie dostępny na stronie odliczania otwarcia rynku.

Uwaga: Zlecenia typu call auction można składać wyłącznie przy użyciu zlecenia z limitem ceny. Podajemy również szacunkową cenę otwarcia, szacowany wolumen obrotu oraz aktualne zakresy cenowe zleceń kupna i sprzedaży. Jednakże te dane referencyjne mogą nie odzwierciedlać rzeczywistych warunków, w których rozpoczyna się handel parą handlową na rynku.

Na koniec call auction obliczymy ostateczną cenę otwarcia i wolumen obrotu na podstawie złożonych zleceń kupna i sprzedaży. Opłaty transakcyjne za zlecenia typu call auction będą naliczane według stawek takera.

Dziękujemy za wsparcie!

Zespół KuCoin


Znajdź kolejny krypto Gem na KuCoin!

Zarejestruj się na KuCoin teraz! >>>

Pobierz aplikację KuCoin >>>

Obserwuj nas na X (Twitterze) >>>

Dołącz do nas na Telegramie >>>

Dołącz do globalnych społeczności KuCoin >>>