Demofondsen voor de handelsbot

1) Wat zijn demofonds vouchers voor de handelsbot?

Met demofonds vouchers voor de handelsbot kunnen gebruikers handelsbots uitproberen zonder echte activa te hoeven beleggen en zonder enig risico te hoeven dragen. Met behulp van een demofonds voucher voor de handelsbot kunnen gebruikers handelsbots met het op de voucher vermelde beleggingsbedrag aanmaken. Als aan bepaalde voorwaarden wordt voldaan, kunnen gebruikers de winst die met handelsbots is gegenereerd die met behulp van demofonds vouchers voor de handelsbot zijn aangemaakt, opnemen.

 

2) Hoe kan ik demofonds vouchers voor de handelsbot ontvangen?

Demofonds vouchers voor de handelsbot kunnen worden verkregen op de handelsbot-pagina, het KuCoin Bonuscentrum, via beloningspakketten en door diverse KuCoin-promoties en evenementen voor de handelsbot te volgen en eraan deel te nemen.

 

3) Zo gebruikt u demofonds vouchers voor de handelsbot

Gebruikers kunnen hun demofonds vouchers voor de handelsbot op de pagina van de handelsbot selecteren en gebruiken. Als alternatief kunnen gebruikers op de mobiele KuCoin-app naar “Bonuscentrum” gaan om hun demofonds vouchers voor de handelsbot te bekijken en te gebruiken. Profiteer van demofonds vouchers voor de handelsbot door handelsbots uit te proberen zonder echte activa te hoeven beleggen en zonder enig risico te hoeven dragen.

 

4) Veelgestelde vragen (V&A)

V: Kan ik demofondsen voor de handelsbot met mijn eigen geld (activa) combineren om een handelsbot aan te maken?

A: Nee. Demofonds vouchers kunnen alleen afzonderlijk worden gebruikt en kunnen voor het aanmaken van een handelsbot niet met de activa van gebruikers worden gecombineerd.

 

V: Kan een demofonds voucher voor de handelsbot meer dan één keer worden gebruikt?

A: Nee, elke demofonds voucher voor de handelsbot kan maar één keer worden gebruikt. Bovendien kan het geld van een demofonds voucher niet voor afzonderlijk gebruik in kleinere delen worden opgesplitst, noch kan geld van een demofonds voucher naar andere accounts worden overgeboekt.

 

V: Kunnen demofonds vouchers voor de handelsbot nog steeds worden gebruikt nadat ze zijn verlopen?

A: Nee. Ongebruikte demofonds vouchers voor de handelsbot kunnen nadat ze zijn verlopen niet meer worden gebruikt. Wanneer de geldigheidsduur van een demofonds voucher voor de handelsbot is verstreken, wordt de handelsbot die met de demofonds voucher voor de handelsbot is aangemaakt automatisch gestopt en worden de betreffende posities gesloten.

 

V: Kunnen demofonds vouchers voor de handelsbot worden gebruikt om elk type handelsbot aan te maken?

A: Niet noodzakelijk. Sommige demofonds vouchers voor de handelsbot kunnen zodanig begrensd zijn dat u alleen bepaalde typen handelsbots kunt aanmaken.

 

V: Kunnen demofonds vouchers voor de handelsbot voor alle handelsparen worden gebruikt?

A: Niet noodzakelijk. Sommige demofonds vouchers voor de handelsbot kunnen zodanig begrensd zijn dat u ze slechts voor bepaalde handelsparen kunt gebruiken.

 

V: Hoe kan ik winst opnemen die door een handelsbot is gegenereerd die met een demofonds voucher voor de handelsbot is aangemaakt?

A: Als aan de vereisten is voldaan (d.w.z. nadat de bot minstens 24 uur actief is geweest en er minstens 10 handelstransacties zijn voltooid), wordt de winst die met een handelsbot is gegenereerd die met een demofonds voucher voor de handelsbot is aangemaakt automatisch naar uw handelsaccount overgeboekt nadat de handelsbot is gestopt en kan deze winst vervolgens worden opgenomen of voor handelstransacties worden gebruikt. In naleving van het beleid voor risicobeheer voert het systeem automatisch een beoordeling uit wanneer aan de opnamevereisten wordt voldaan. Zodra de beoordeling is voltooid en de opname is goedgekeurd, wordt de betreffende winst op uw account bijgeschreven. Als wordt ontdekt dat er een groot aantal accounts is aangemaakt om grote hoeveelheden demofondsen te verkrijgen, of als er ander kwaadwillig gedrag wordt geconstateerd dat de algemene voorwaarden schendt, behoudt KuCoin zich het recht voor om de betrokken accounts te blokkeren en de bijbehorende winsten of activa te verbeuren.