QUICK-30D promotie met een vaste looptijd, profiteer van een APR van 100%!

QUICK-30D promotie met een vaste looptijd, profiteer van een APR van 100%!

02-03-2024 02:03:06

Beste KuCoin-gebruikers,

KuCoin Earn start om 11:00:00 uur op 29 februari 2024 (UTC+1) een QUICK-promotie met een vaste looptijd. Het beschikbare product is “QUICK-30D” met een APR van 100%.

De details zijn in de onderstaande tabel weergegeven:

Staking-productInschrijvingsperiode (UTC+1)Staking-periode (UTC+1)Verwachte APRMinimale inzet per gebruiker
Maximale inzet per gebruiker

Limiet van het hele platform
QUICK-30D29/02/2024
11:00:00
-
05/03/2024
16:59:59
05/03/2024
17:00:00
-
04/04/2024
17:59:59 (UTC+2)
100%200100.000
3.500.000
U kunt als volgt deelnemen: tijdens de promotieperiode kunnen alle KuCoin-gebruikers op de website van KuCoin Earn terecht en het product kiezen dat ze willen staken.

Opmerkingen:

  1. Gebruikers moeten op KuCoin geregistreerd zijn om aan deze promotie deel te nemen.
  2. Tijdens de inschrijvingsperiode worden geen beloningen voor de vergrendelde activa gegenereerd.
  3. De gebruiker bevestigt hierbij dat deelname aan de activiteit van KuCoin Earn vrijwillig is en dat de KuCoin Group de beslissing van de gebruiker op geen enkele manier heeft afgedwongen, belemmerd of beïnvloed.
  4. Als de gebruikers ervoor kiezen om het promotieproduct met vaste looptijd waarvoor ze zich hebben ingeschreven vroegtijdig af te lossen (indien van toepassing), wordt het daadwerkelijke aflossingsbedrag op hun betaalaccount teruggestort. Het daadwerkelijke aflossingsbedrag is het totaal van de af te lossen activa, na inhouding van alle uitgekeerde beloningen die tijdens de promotieperiode voor de ingeschreven activa zijn ontvangen. Daadwerkelijk aflossingsbedrag = inschrijvingsbedrag - uitgekeerd beloningsbedrag.
  5. De APR, de minimale of maximale inzet per gebruikeren de limiet van het hele platform kunnen aan de marktomstandigheden en risiconiveaus worden aangepast.

Risicowaarschuwing: KuCoin Earn is een kanaal voor risicovolle beleggingen. Beleggers moeten behoedzaam te werk gaan en zich bewust van de beleggingsrisico's zijn. De KuCoin Group is niet aansprakelijk voor beleggingswinsten of -verliezen van gebruikers. We verstrekken informatie zodat gebruikers hun eigen onderzoek kunnen verrichten. Het is geen beleggingsadvies. De KuCoin Group behoudt zich het recht voor op de uiteindelijke invulling van de activiteit. KuCoin is niet verantwoordelijk voor enig verlies van activa veroorzaakt door de eigen beleggingsbeslissingen van de gebruiker of gerelateerd gedrag, en de gebruiker dient de volledige verantwoordelijkheid op zich te nemen.

Bedankt voor uw steun!

Het KuCoin Earn-team


Vind de volgende crypto-gem op KuCoin!

Download de KuCoin-app >>>

Volg ons op X (Twitter) >>>

Word lid van onze Telegram >>>

Word lid van de wereldwijde KuCoin-communities >>>