Istilah Dagangan Margin Diterangkan

Istilah Utama

Margin Modal awal daripada sumber anda sendiri yang digunakan untuk membuka kedudukan dagangan margin.

Ia merupakan jumlah aset dalam Akaun Margin anda sebelum sebarang pinjaman, dan bertindak sebagai cagaran untuk anda menjalankan dagangan dengan menggunakan leveraj.
Akaun Margin Akaun khusus untuk meminjam dan menjalankan dagangan dengan margin. Ia terdapat dua jenis akaun margin:

Margin Silang: Leveraj sehingga 5x. Ini bermakna anda boleh meminjam sehingga 4 kali ganda daripada prinsipal anda.

Margin Terisolasi: Leveraj sehingga 10x; leveraj maksimum yang tepat adalah berbeza mengikut pasangan dagangan.
Leveraj Leveraj menunjukkan berapa kali lebih besar kedudukan dagangan anda boleh menjadi berbanding dengan margin anda.

Margin × Leveraj = Jumlah Aset Kedudukan

Menentukan had peminjaman maksimum, dan seterusnya jumlah aset untuk kedudukan anda.
Untung dan Rugi (PNL) Dikira sebagai perbezaan dalam nilai aset bersih, antara nilai semasanya dan dari waktu anda mula-mula meminjamnya.
Jumlah Aset Anggaran jumlah semua aset, termasuk kedua-dua aset tersedia dan dibekukan.
Aset yang Dipindahkan Aset yang dipindahkan ke Akaun Margin anda dari akaun lain.
Aset yang Boleh Dipindahkan Aset dalam Akaun Margin anda yang boleh dipindahkan ke akaun lain.
Aset yang Dipinjam Aset yang diperoleh melalui Beri Pinjaman P2P untuk digunakan dalam Akaun Margin anda.
Aset Tersedia Aset dalam Akaun Margin anda yang sedia untuk didagangkan, termasuk kedua-dua dana yang dipindahkan dan dipinjam.
Aset yang Dibekukan Aset dalam Akaun Margin anda yang tidak boleh digunakan untuk membuat pesanan, biasanya kerana ia sudah digunakan untuk pesanan terbuka.
Peminjaman Apabila anda membuat pinjaman aset untuk leveraj kedudukan anda. Dilakukan dengan menggunakan aset yang telah anda pindahkan ke dalam Akaun Margin anda untuk meminjam dana tambahan untuk sesuatu kedudukan.
Pemberi Pinjaman dan Peminjam Pemberi Pinjaman: Pihak yang menyediakan dana tambahan untuk leveraj.

Peminjam: Pihak peminjam yang meminjam dana untuk menaikkan kedudukan mereka.
Faedah Yuran peratusan untuk penggunaan aset sepanjang satu tempoh, dibayar daripada peminjam kepada pemberi pinjaman. 
Prinsipal dan Faedah Jumlah asal dalam Akaun Margin, dengan sebarang faedah terakru.
Jumlah Maksimum yang Boleh Dipinjam Jumlah tertinggi yang boleh dipinjam oleh Akaun Margin anda.
Autopinjam dan Autobayar Balik Autopinjam: Sebaik sahaja anda menetapkan leveraj anda, mata wang kripto yang diperlukan untuk melengkapkan dagangan anda akan dipinjam secara automatik hanya dengan membuat pesanan anda.

Autobayar Balik: Secara automatiknya membayar balik sebarang liabiliti tertunggak terlebih dahulu apabila aset diterima daripada pesanan yang lengkap.

Kedua-dua fungsi boleh diaktifkan atau dinyahaktifkan mengikut keperluan. 

 

Kes-kes Di Mana Peminjaman Gagal

Sama ada auto atau manual, peminjaman mungkin gagal jika:

  • mata wang kripto dinyahsenarai daripada pasaran Dagangan Margin.
  • kedalaman pasaran tidak mencukupi.
  • jumlah pinjaman melebihi had risiko margin untuk mata wang kripto.

 

Nisbah Hutang

Nisbah Hutang

Jumlah hutang yang berkadaran dengan jumlah aset dalam Akaun Margin.


Nisbah Hutang = Hutang Akaun ÷ Jumlah Aset Akaun

Hutang Akaun

Jumlah dana yang anda pinjam tambah faedah terakru.


∑ (Jumlah Aset yang Dipinjam × Harga Tanda Mereka) + ∑ (Faedah Terakru pada Aset yang Dipinjam × Harga Tanda Mereka) 

Jumlah Aset Akaun

Harga tanda semua aset yang dipegang dalam Akaun Margin anda. 

∑ (Jumlah Aset yang Dipegang × Harga Tanda Mereka)

 

Menguruskan Risiko

Nisbah hutang yang lebih tinggi menunjukkan peminjaman yang lebih tinggi dan risiko pencairan yang lebih besar.

Tahap Risiko Rendah Sederhana Tinggi
Nisbah Hutang ≤ 60% 60%90% > 90%

 

Untuk menguruskan risiko yang tinggi, kurangkan nisbah hutang anda. Anda boleh berbuat demikian dengan:

1: Memindahkan lebih banyak aset dari akaun lain ke dalam akaun Margin anda.

2. Membayar balik mata wang kripto yang dipinjam untuk menjelaskan sebahagian daripada hutang anda terlebih dahulu.

 

Pencairan

Harga Pencairan Rujukan Harga di mana pencairan kedudukan anda berlaku. 

Anggaran yang dikira berdasarkan jumlah aset dan hutang Akaun Margin anda, dengan menggunakan harga indeks semerta (BTC) yang sepadan. 

Pada masa ini, ia hanya boleh didapati dalam mod Margin Terisolasi. Harga pencairan bagi setiap Akaun Margin Terisolasi adalah dikira secara bebas, tanpa kesan ke atas mana-mana akaun yang lain. 
Pencairan Dicetuskan apabila nisbah hitang mencapai 97%, membawa kepada jualan aset yang dipegang untuk membayar balik semua hutang dan faedah. Apabila ini berlaku, anda akan dimaklumkan melalui e-mel, pesanan teks, dan notifikasi platform.
Pencairan Paksa Berlaku dalam dua senario:

1: Apabila nisbah hutang mencapai 97%, membawa kepada jualan sebahagian daripada aset untuk membayar hutang dan faedah.

2. Apabila pembayaran faedah gagal, membawa kepada pencairan separa aset untuk menampung faedah setiap jam.

Sistem mengawal dan mencairkan semua kedudukan untuk membayar balik hutang. Sebarang baki yang selebihnya, selepas menolak yuran (kira-kira 1% daripada jumlah nilai kedudukan) untuk menanggung risiko baki negatif, akan dikembalikan dalam USDT atau token yang dicairkan.
Had Risiko Margin Langkah pengurusan risiko untuk mengelakkan kerugian yang ketara daripada pencairan paksa dalam pasaran yang meruap.

Untuk meminimumkan risiko dagangan, Had Risiko Margin KuCoin menetapkan had pada jumlah peminjaman dan pembelian untuk setiap mata wang kripto, melaraskan had ini secara berkala berdasarkan keadaan pasaran dan dasar risiko.

Mempunyai tiga komponen:

Had Kedudukan Maksimum: Had pegangan maksimum untuk setiap mata wang kripto dalam Akaun Margin.

Had Peminjaman Maksimum: Jumlah peminjaman maksimum untuk setiap mata wang kripto dalam pasaran pinjaman.

Pembelian Maksimum: Jumlah maksimum yang boleh dibeli untuk setiap mata wang kripto dalam dagangan margin.

Catatan: Had risiko margin untuk Margin Silang dan Margin Terisolasi boleh didapati di sini. Setiap akaun induk di KuCoin boleh mempunyai 5 sub-akaun, setiap akaun dengan 10% daripada had akaun induk.

Contoh: Jika mata wang kripto mencecah had kedudukan maksimum, mereka yang mempunyai kedudukan pendek masih boleh membeli melalui pasaran margin untuk menampung hutang mereka. Walau bagaimanapun, sesiapa sahaja (seperti mereka yang mempunyai kedudukan panjang) tidak akan dapat meminjam atau membeli lebih banyak token tersebut.
Dana Rizab Risiko Menampung kekurangan apabila baki aset akaun anda selepas pencairan masih tidak mencukupi untuk membayar balik hutang. 

Ia adalah didanakan oleh yuran faedah sebanyak 10% daripada pemberi pinjaman apabila peminjam membayar balik liabiliti mereka.