Dagangan Margin: Pengiraan Indeks Semerta:

Untuk melindungi aset anda daripada risiko pencairan daripada perubahan harga secara mendadak berdasarkan satu bursa, KuCoin menggunakan indeks semerta berdenominasi BTC. Indeks ini digunakan untuk semua mata wang kripto yang terdapat dalam pasaran margin kami, dan adalah direka untuk menunjukkan nilai pasaran saksama sesuatu aset dengan tepat.

Bagi setiap mata wang kripto, pasangan dagangan daripada senarai bursa global berkecairan tinggi yang mempunyai kedalaman pasaran yang paling banyak akan digunakan untuk mengira indeks. Sekiranya pasangan dagangan gagal memenuhi syarat-syarat indeks kami, atau jika kedalaman pasarannya berubah, indeks akan dikemas kini dengan segera dan sewajarnya.

Selain itu, kami juga mempunyai sistem yang disediakan untuk menapis sebarang pergerakan harga yang luar biasa dalam kalangan konstituen ini. Ini memastikan indeks kekal sebagai penunjuk yang boleh dipercayai bagi kesaksamaan pasaran.

 

Cara Kami Mengira Indeks Semerta:

  1. Setiap 1 saat, kami mengemas kini sebut harga terkini daripada semua konstituen.
  2. Jika konstituen bukan merupakan pasangan dagangan BTC, seperti dalam kes pasangan USDT, kami menukar nilainya kepada BTC dengan menggunakan harga tanda USDT/BTC terkini.
  3. Pengiraan harga indeks bergantung kepada bilangan harga yang kami berjaya dapatkan:
    i. Jika terdapat satu atau lebih pasangan, median akan digunakan untuk mendapatkan bilangan harga genap, manakala purata nilai tengah akan digunakan jika ia terdapat bilangan harga ganjil.
    ii. Jika kami tidak mendapat sebarang harga, harga indeks adalah dianggap sebagai kosong.

Contoh A:
Untuk BTC, andaikan harga yang diambil untuk indeks adalah daripada KuCoin, Binance, dan OKX. Pada satu masa, harga yang dikumpul ialah 40K USDT, 41K USDT, dan 39K USDT setiap bursa. Memandangkan ia terdapat bilangan komponen yang ganjil (tiga), nilai median akan digunakan. Oleh itu, harga indeks semerta untuk BTC ialah 40K USDT.

Contoh B:
Andaikan kali ini, untuk BTC, harga yang diambil untuk indeks adalah daripada KuCoin, Binance, OKX, dan Coinbase. Pada satu masa, harga yang dikumpul ialah 40K USDT, 41K USDT, 39K USDT, dan 42K USDT setiap bursa. Memandangkan ia terdapat bilangan komponen yang genap (empat), purata dua nilai tengah akan digunakan. Oleh itu, harga indeks semerta untuk BTC ialah: (40K + 41K) ÷ 2 = 40.5K USDT.

Apabila kiraan komponen untuk mengira indeks adalah genap, purata dua nilai tengah akan digunakan. Jika ia terdapat bilangan komponen yang ganjil, nilai median akan digunakan.

 

Harga tanda aset anda adalah berdasarkan harga indeks semertanya yang sepadan.

Cara Harga Tanda Dikira:

  1. Jika indeks semerta boleh didapati, harga tanda adalah sama dengan harga indeks semerta.
  2. Dalam kes di mana pengiraan indeks semerta gagal (atas sebab isu seperti kegagalan sebut harga bursa atau anomali harga), peralihan harga tanda akan berlaku untuk memadankan purata harga pesanan yang diisi di platform kami. Sebaik sahaja indeks semerta pulih, harga tanda akan diselaraskan semula untuk memadankan harga indeks semerta.

Harga tanda juga akan digunakan untuk mengira nisbah hutang untuk akaun margin anda (yang merangkumi kedua-dua Akaun Margin Silang dan Margin Terisolasi). Aset anda akan dijumlahkan terhadap liabiliti anda dalam akaun anda, dan pengiraan akan dilakukan mengikut setiap nilai setaranya dalam BTC.

 

Untuk mendapatkan indeks semerta terkini yang digunakan dalam Dagangan Margin KuCoin:

Laman Web: Dari tab Pasaran > Semerta > Indeks Semerta
Aplikasi: Pergi ke Pasaran > Semerta > Indeks Semerta

 

Spot Index.png