KuCoin Untung

1. Pengenalan

KuCoin Untung merupakan sebuah platform pengurusan aset profesional yang dilancarkan oleh KuCoin, bertujuan untuk membantu pengguna dalam pengurusan aset mereka dan peningkatan kekayaan mereka.

2. Cara untuk Mengakses KuCoin Untung

Laman Web:

Kaedah 1: Melalui bar navigasi atas, pilih Untung.

earn1.png

Kaedah 2: Layari www.kucoin.com/earn.

Aplikasi:

Melalui menu grid aplikasi, pilih Untung.

earn2.png

3. Produk

Produk KuCoin Untung adalah dibahagikan kepada dua kategori: risiko rendah dan pulangan tinggi.

Produk berisiko rendah termasuk Simpanan, Pertaruhan, Promosi, Pertaruhan ETH, dalam kalangan produk lain.

Produk berhasil pulangan tinggi kebanyakannya terdiri daripada produk niaga hadapan, termasuk Sirip Jerung, Pelaburan Dwi, Bola Salji, Tukar Plus, Niaga Hadapan Dwi, dalam kalangan produk lain.

4. Cara untuk Melanggan

Produk berisiko rendah: Layari halaman Untung, pilih produk berisiko rendah, klik Langgan.

earn3.png

Produk pulangan tinggi: Layari halaman Untung, pilih produk pulangan tinggi, klik Langgan untuk mengakses halaman produk. Pilih produk dan klik Langgan.

earn4.png

5. Cara untuk Melihat Produk yang Dilanggan

Produk boleh didapati melalui halaman Akaun Kewangan anda.

earn5.png

earn6.png

6. Penebusan

Dari halaman Akaun Kewangan anda, klik Butiran untuk melihat produk, kemudian klik butang Tebus.

Sesetengah produk tidak menyokong penebusan manual, seperti produk tempoh tetap dalam promosi, Sirip Jerung, Pelaburan Dwi, dan Tukar Plus.

earn7.png

earn8.png图形用户界面, 文本, 应用程序, 电子邮件

描述已自动生成

7. Melihat Pendapatan Anda

Dari halaman Akaun Kewangan anda, klik Butiran Akaun, dan tapis mengikut pendapatan untuk melihat hasil pulangan pada produk yang anda beli.

earn10.png

earn11.png

Artikel Berkaitan

KuCoin Untung