Pengagihan Ganjaran bagi “Pesta Niaga Hadapan Afrika, Pesta Niaga Hadapan Mexico, dan kempen Kiraan Detik Halving Bitcoin”